Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Ετερότητα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
19 Ιουν 2019 έως 26 Ιουν 2019
Λέσβος

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν το Θερινό Σχολείο με τίτλο  "Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Ετερότητα" , το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 έως 26 Ιουνίου 2019 στο Πλωμάρι-Λέσβου, με την υποστήριξη του Δήμου Λέσβου.

 

Το Θερινό Σχολείο "Συμβουλευτική Εκπαίδευση και Ετερότητα" διοργανώνεται από τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο καθηγητή κ. Ευστράτιο Παπάνη. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, επιμορφούμενους των προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης να αποκτήσουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές δεξιότητες σε καινοτόμα γνωστικά πεδία σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, με βιωματικές δράσεις και διαδραστική μάθηση.
Καταξιωμένοι καθηγητές και πεπειραμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας εγγυώνται πως η μοναδική αυτή εμπειρία θα μείνει αξέχαστη.
Τα σεμινάρια προσφέρουν ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες και ακολουθούν τα πρότυπα των σύγχρονων θερινών σχολείων.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Ετερότητα» είναι να ευαισθητοποιήσει και να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους κοινωνικών - ανθρωπιστικών επιστημών) σε  θέματα αξιοποίησης των αρχών της Συμβουλευτικής και της Ψυχολογίας στην διδασκαλία και εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 
Πρόκειται για επιμορφωτική δράση, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Συμβουλευτικής στα πεδία της Ειδικής Αγωγής, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης.  Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

•       Διαπολιτισμική συμβουλευτική,
•       Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή,
•       Προσέγγιση της ετερότητας στην εκπαίδευση,
•       Οικογενειακή Συμβουλευτική,
•       Έμφυλες διαστάσεις της εκπαίδευσης,
•       Ανθρώπινα δικαιώματα,
•       Κοινωνικός αποκλεισμός
•       Διδακτική - παιδαγωγικά,
•       Βιωματικά εργαστήρια,
•       Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Στόχος

Στόχος του Θερινού Σχολείου Πλωμαρίου-Λέσβος 2019 είναι η μελέτη των θεμάτων της Συμβουλευτικής στα πεδία της Ειδικής Αγωγής, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης, στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των κοινωνικό-πολιτικών μεταβολών. Εκτός από τις καθημερινές διαλέξεις, οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες και σε επιτόπιες έρευνες πεδίου, δίνοντας ένα έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών από τους φοιτητές θα πραγματοποιούνται εργαστήρια και συναντήσεις υπό την επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών. Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν και θα βαθμολογηθούν την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου.
Με την υλοποίηση του προτεινόμενου Θερινού Σχολείου Πλωμαρίου-Λέσβος 2019  καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής στα πεδία της Ειδικής Αγωγής, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης.
Το θερινό σχολείο στοχεύει στη θεωρητική ενδυνάμωση των επιμορφουμένων, όσον αφορά την επιστήμη της συμβουλευτικής, με εστίαση:
Α) Στις θεωρίες και τις σχολές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Β) Στα στοιχεία και θεωρίες οργανωτικής - επαγγελματικής συμβουλευτικής: Αντίληψη και Αποτελεσματική επικοινωνία - Αξιολόγηση Προσωπικού. Εργασιακές στάσεις και Συμπεριφορές. Εργασιακό Άγχος και επαγγελματική εξουθένωση

Προσδωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της Συμβουλευτικής, τη δυναμική της ομάδας, τη δεοντολογία στις κοινωνικές επιστήμες, τα βήματα των συμβουλευτικών συνεδριών και θα μπορούν να οργανώνουν, να οριοθετούν και να διαχειρίζονται συμβουλευτικές ομάδες με μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η γνώση των βασικών αρχών της Συμβουλευτικής θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τα ευρήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δώσουν έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και στην ετερότητα.


Πού απευθύνεται

Στο θερινό σχολείο μπορούν να συμμετέχουν:

  •   Προπτυχιακοί
  •   Μεταπτυχιακοί
  •   Υποψήφιοι Διδάκτορες
  •   Ερευνητές/Μεταδιδάκτορες
  •   Επαγγελματίες
  •   Κάθε ενδιαφερόμενος στους τομείς της Ειδικής Αγωγής, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης