Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Ετερότητα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
19 Ιουν 2019 έως 26 Ιουν 2019
Λέσβος

Τo Θερινό Σχολείο Πλωμαρίου-Λέσβου έχει ήδη εξασφαλίσει την αποδοχή και συνεργασία από τον Δήμο Λέσβου με την δωρεάν παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή σεμιναρίων. 
Ένα μέρος των εξόδων θα καλυφθεί και από τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς το θερινό σχολείο θα αποτελέσει και αναπόσταστο διδακτικό κομμάτι τους.