Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
10 Ιουλ 2017 έως 15 Ιουλ 2017
Λέσβος

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower) ή ισοδύναμο. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350€.

Για την αίτηση εγγραφής παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Όλα τα πεδία της φόρμας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Επιτυχής υποβολή της αίτησής σας έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή αποδεικτικού στη διεύθυνση email που δηλώσατε στην αίτησή σας.

Ημερομηνία λήξης εγγραφών: 23 Ιουνίου 2017. Ενθαρρύνουμε τις εγγραφές πριν τη λήξη της προθεσμίας, εφόσον η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει αμέσως.