Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
10 Ιουλ 2017 έως 15 Ιουλ 2017
Λέσβος

 Για οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσετε με τον: 

(α) κ. Γ. Κόκκορη, τηλ. 2251036833,

(β) κ. Π. Δημητρακόπουλο, τηλ. 2251036236

 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση: ecodar2017@aegean.gr