Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
10 Ιουλ 2017 έως 15 Ιουλ 2017
Λέσβος

Olivier Gimenez, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS), Γαλλία

Παναγιώτης Μπεσμπέας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Τσιρτσής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημήτριος Καβρουδάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Κόκκορης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου