Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
10 Ιουλ 2017 έως 15 Ιουλ 2017
Λέσβος

Η Οργανωτική Επιτροπή του Θερινού Σχολείου απαρτίζεται από τους:

α. Γιώργο Κόκκορη, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

β. Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

γ. Γεώργιο Κωτούλα, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών