Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
10 Ιουλ 2017 έως 15 Ιουλ 2017
Λέσβος

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου δομείται στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Λογισμικό και τη Γλώσσα Προγραμματισμού R με πρακτικές Ασκήσεις.

Θεματική Ενότητα 2: Κλασικές Στατιστικές Μέθοδοι με πρακτικές Ασκήσεις (π.χ. Hypothesis Testing, Linear Regression).

Θεματική Ενότητα 3: Προχωρημένες Στατιστικές Μέθοδοι με πρακτικές Ασκήσεις (π.χ. Multivariate Data Analysis, GAMs, GLMMs, Mixed Effects Models,  Non-Linear Models).

Θεματική Ενότητα 4: Ανάλυση Δεδομένων Μελετών Περίπτωσης από την Οικολογία.

 

Πρόγραμμα  

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

9-10

R basics

(Besbeas)

Graphics in R

(Besbeas)

Field Trip

Hypothesis Testing & multi-model inference

(Gimenez)

Mixed Effects Models (Gimenez)

Practicals –Multivariate Data Analysis

(Kavroudakis)

10-11

Data Objects: Vectors, Matrices, Lists

(Besbeas, Kokkotis)

Graphics in R (Besbeas)

Field Trip

Hypothesis Testing & multi-model inference

(Gimenez)

Practicals – Mixed Effect Models

(Gimenez)

Practicals – Multivariate Data Analysis

(Kavroudakis)

 

Coffee break

Coffee break

 

Coffee break

Coffee break

Coffee break

11-12

Data Objects: Vectors, Matrices, Lists

(Besbeas, Kokkoris)

Linear Regression

(Besbeas)

Field Trip

Distributions, probabilities, and likelihoods

(Gimenez)

Practicals – Mixed Effect Models

(Gimenez)

Summer School evaluation questionnaire (Dimitrakopoulos. Kokkoris)

12-13

Data Input

(Besbeas)

Linear Regression

(Besbeas)

Field Trip

Generalized Linear Models (GLMs)

(Gimenez)

Non-Linear Regression

(Besbeas)

Students’ Evaluation (Kokkoris, Gimenez)

13-14

Statistical Functions (Besbeas)

Practicals - Linear Regression

(Besbeas)

Field Trip

Generalized Linear Models (GLMs) (Gimenez)

Non-Linear Regression

(Besbeas)

Students’ Evaluation (Kokkoris, Besbeas)

14-15

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

End of Summer School

15-16

 

Statistical Functions (Besbeas)

Programming in R

(Tsirtsis)

 

Field Trip

Practicals – Generalized Linear Models (GLMs)

(Gimenez, Besbeas)

Practicals – Non-Linear Regression

(Besbeas)

 

 

Coffee break

Coffee break

Field Trip

Coffee break

Coffee break

 

 

16-17

Data Analysis

(Besbeas)

Programming in R

(Tsirtsis)

Field Trip

Generalized  Additive Models (GAMs)

(Gimenez)

Multivariate Data Analysis

(Kavroudakis)

 

17-18

Data Analysis

(Besbeas)

Programming in R

(Tsirtsis)

Field Trip

Practicals - Generalized  Additive Models (GAMs)

(Gimenez)

Multivariate Data Analysis

(Kavroudakis)