Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - GovArt2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 18 Ιουλ 2019
Λέσβος
  • Professor Panagiotis Grigoriou, University of the Aegean - coordinator
  • Professor Philippe Poirier, University of Luxembourg
  • Professor Pierre Vercauteren, Catholic University of Louvain
  • Professor Dr. Raphaela Averkorn. University of Siegen
  • Professor Foteini Asderaki, University of Piraeus
  • Professor Sergiu Miscoiu, University of Babes-Bolyai of Cluj-Napoca
  • Professor Dimitris Skiadas, University of Macedonia
  • Professor Maria-Daniela Marouda, Panteion University
  • Dr. Christoforos Kalloniatis, Economist, PhD Environmental Sciences