Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - GovArt2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 18 Ιουλ 2019
Λέσβος

Venue

The Summer School European Governance, Migration and Citizenshipwill take place at Heliotrope Hotel     


Heliotrope Hotel

 

Facilities

The meeting rooms where the summer school lectures and parallel events will take place provide projection system, PC, air conditioning, wireless network.

Accommodation       

- The organizational committee has a discount agrreement with Heliotrope Hotel

- There is also the possibility of a room, at the Students' Residence of the University of the Aegean with a low rate agreenent during the Summer School. 

-> For the availabilty and rates please contact: Ms Maria Geroulia, email: socd12058@soc.aegean.gr

Directions

From Mytilene airport "Odysseas Elytis" to Heliotrope Hotel

From Venue (Heliotrope Hotel) to Univeristy of the Aegean (University Hill)

From Venue (Heliotrope Hotel) to Mytilene city centre (Sapfous Square)

Map:

 

From Venue (Heliotrope Hotel) to Univeristy of the Aegean Students Residence

Map:

Bus station Mytilene city centre (Sapfous square)  

 

Transportation

Mytilene city buses: http://www.astika-mitilinis.gr/kathimerines

 

Taxi: +30 22510 23500 +30 22510 25900 +30 22510 22064

 

Taxiplon: https://itunes.apple.com/gr/app/taxiplon-passenger/id541564631?mt=8

               https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taxiplon.pass

               tel: 18222

Police: 100

European Emergency Call Number:122

National Emergency Call Number: 166