Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - GovArt2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 18 Ιουλ 2019
Λέσβος

 Mytilene Aerial Video from Akis Kokotos   


University of the Aegean, Mytilene, University Hill

       


GovART Summer School, Molyvos, Lesbos island 2013

     GovART Summer School, Mytilene, Lesbos island 2014

  

  


GovART Summer School, Mytilene, Lesbos island 2015

 


GovART Summer School, Mytilene, Lesbos island 2016

 

 GovUnet - Ferbuary 2017 Network Meetting

 


GovUnet Summer School, Mytilene, Lesbos island 2017

 


GovUnet Summer School, Molyvos, Lesbos island 2017

 


GovUnet Summer School, Molyvos, Lesbos island 2018