Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - GovArt2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 18 Ιουλ 2019
Λέσβος

Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου, Συντονιστής του δικτύου Jean Monnet Διακυβέρνηση, Πλουραλισμός και Δι-Εθνικότητα στην Ευρώπη (GovUnet)  /Professor Panagiotis Grigoriou, Summer School Scientific Responsible, Governance, Pluralism and Trans-Natiolisation in Europe Jean Monnet  Network Co-ordinator (GovUnet)

Μαρία Γερούλια, Υποψ. Διδάκτορας, Διοικητικά Υπεύθυνη Συντονιστής του δικτύου Jean Monnet Διακυβέρνηση, Πλουραλισμός και Δι-Εθνικότητα στην Ευρώπη (GovUnet) / Maria Geroulia, PhD Candidate, Governance, Pluralism and Trans-Natiolisation in Europe Jean Monnet  Network (GovUnet) Administrative responsible