Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - GovArt2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 18 Ιουλ 2019
Λέσβος

Summer School European Governance, Migration and Citizenship is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission  

For that reason PhD candidates and Master Students are exempt from tuition fees. 

Travel and accommodation expenses, are not included (see Facilities - Venue - Accomodation