Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη - innovis2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
17 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Νάξος

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει το Θερινό Σχολείο Νάξου 2017 (INNOVIS2017) με τίτλο ‘Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17-30  Ιουλίου 2017 στην Χώρα Νάξου, με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

 Οργάνωση

Το Θερινό Σχολείο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιηθεί με επιτυχία τα προηγούμενα δεκατέσσερα (14) συνεχή χρόνια (2003-2017), αρχικά στις Λεύκες Πάρου, και στην συνέχεια στην Χώρα Νάξου (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).

Με την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτιστικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται -με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου- ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Πολιτιστικής Νησιωτικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 είναι η μελέτη των θεμάτων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών. Η προσέγγιση που θα δοθεί στο Θερινό Σχολείο είναι διεπιστημονική, όπως απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μεθόδων προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονες τεχνικές & μεθόδους οικονομικής γεωγραφίας, μεθόδων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και κοινωνιολογικών μεθόδων στην προσέγγιση της Τοπικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι εισηγητές καθηγητές και ερευνητές του Θερινού Σχολείου αποτελούν καταξιωμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, ειδικοί στο γνωστικό πεδίο του Θερινού Σχολείου, προερχόμενοι από 10 Διεθνή (Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα) Πανεπιστήμια:

 • Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • University of Nicosia, Cyprus
 • Tourism Academy, Russia

Αξιολόγηση  Φοιτητών και ECTS

Οι συμμετέχοντες φοιτητές στο Θερινό Σχολείο Νάξου, εκτός από την παρακολούθηση των απογευματινών σεμιναρίων θα έχουν καθημερινές εργαστηριακές (πρωινές) συναντήσεις για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα παρουσιασθούν, θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν αντίστοιχα από επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017. Επίσης οι ερευνητικές εργασίες των συμμετεχόντων φοιτητών θα επιδιωχθεί να δημοσιευθούν σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Όσοι φοιτητές παρακολουθήσουν ανελλιπώς και τελειώσουν με επιτυχία το Θερινό Σχολείο Νάξου θα πάρουν επίσημη βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ECTS. Ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εφόσον έχουν δηλώσει το Θερινό Σχολείο Νάξου ως μάθημα, η αντιστοίχιση των ECTS θα είναι 2,5 σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας.