Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη - innovis2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
17 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Νάξος

Caption

Θερινό Σχολείο Νάξου: Μανόλης Μαρμαράς

"Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη" - innovis2017

17-30 Ιουλίου 2017, Χώρα - Νάξος

cid:image001.gif@01D0A522.163CD160