Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη - innovis2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
17 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Νάξος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

  • Γεώργιος Κορρές, (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Ηλίας Κουρλιούρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Αικατερίνη Κόκκινου, Αν. Καθηγήτρια, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
  • Σπύρος Αναγνώστου, Διδάσκων 407, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας