Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη - innovis2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
17 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Νάξος

Οι σεμιναριακές δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα φιλοξενηθούν στο Σχολείο Ουρσουλινών (γνωστή και ως Σχολή Καζαντζάκη) που ευγενικά παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α). Οι διαλέξεις θα συνδυασθούν με σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

Το Σχολείο Ουρσουλινών παρέχει εξαιρετικές υποδομές για το αναμενόμενο μέγεθος και την διάρκεια του θερινού σχολείου (βλέπε: http://www.e-naxos.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=419&Itemid=280)

Η διαμονή των διδασκόντων θα γίνει σε ξενοδοχεία της Νάξου, οι δαπάνες των οποίων θα καλυφθούν από το προτεινόμενο πρόγραμμα οι οποίες θα παραχωρηθούν από τον Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

Η διαμονή των συμμετεχόντων φοιτητών θα γίνει με δικά τους έξοδα, ενώ θα υπάρξουν ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία. Επίσης γίνεται προσπάθεια, μέσω του (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α), να εξασφαλισθούν ορισμένα δωρεάν δωμάτια στο χωριό Βίβλος για όσους δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.