Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
20 Αυγ 2018 έως 26 Αυγ 2018
Μέτσοβο

Στο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι/ες, φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, των ιατρικών σχολών, επαγγελματίες και ερευνητές/τριες της ψυχικής υγείας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 18/08/2018.

 

Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την επιστημονική-οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους επιλεγέντες/είσες έγκαιρα.

 

Οι συμμετέχοντες/ούσες που θα επιλεγούν στο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο θα καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους το ποσό των 400 ευρώ διδάκτρων το οποίο θα περιλαμβάνει 06 διανυκτερεύσεις σε   δωμάτιο με παραδοσιακό πρωινό, εκπαίδευση, διαλέξεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικό υλικό.