Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
20 Αυγ 2018 έως 26 Αυγ 2018
Μέτσοβο

Χτούρης Σωτήρης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αναστασία Ζήση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης.