Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην - NuBioEYZHN2015

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
24 Αυγ 2015 έως 29 Αυγ 2015
Λέσβος

Με ιδιαίτερη χαρά το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλούν στο Διεθνές Θερινό Σχολείο που θα συνδιοργανώσουν στις 24 - 29 Αυγούστου 2015 στο Μόλυβο, Λέσβου με θέμα:

Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην

(NuBioEYZHN)

 

Το αντικείμενο του Θερινού Σχολείου αφορά στην παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση του κρίσιμου ρόλου της Διατροφής και της Βιοποικιλότητας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου καθώς και στην ανάδειξη της αναγκαιότητας συνεργιστικής αλληλεξάρτησης τους για την επίτευξη του Ευ Ζην.

P2242227

Ο όρος Ευ Ζην αναφέρεται στον τρόπο ζωής που στόχο έχει την βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης διαβίωσης, και την προσωπική ευεξία και ευημερία του ατόμου σε όλους τους τομείς. Αποτελεί ύψιστο αγαθό για την επίτευξη του οποίου ως απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η σωματική και ψυχική υγεία σε πλήρη αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον υπό το πρίσμα του διαχρονικού αρχαιοελληνικού γνωμικού «νους υγιής εν σώματι υγιή».

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και εργάζεται με σκοπό να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες καθημερινότητας έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει την ποιότητα της ζωής του. Τα επιτεύγματα των επιστημών της Διατροφής και του Περιβάλλοντος και οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτύξει αποτελούν πολυσήμαντα εργαλεία για την επίτευξη και την μακρόχρονη βιωσιμότητα του Ευ Ζην.

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η διατροφή μπορεί να αποτελέσει μέσο προαγωγής και προάσπισης της σωματικής υγείας. Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και η προστασία των οικοσυστημάτων αποτελούν εξίσου κρίσιμες προϋποθέσεις για την διασφάλιση του Ευ Ζην του σύγχρονου ανθρώπου. Ταυτόχρονα, μέσα από την πολυδιάστατη αξία της βιοποικιλότητας αναδύονται διαρκώς νέα διατροφικά όπλα στη μάχη για την πρόληψη και την θεραπεία των χρόνιων νοσημάτων στον άνθρωπο.

Στα πλαίσια αυτά, το γνωστικό αντικείμενο του θερινού σχολείου θα αναπτυχθεί σε τρεις επιμέρους άξονες, όπου οι δύο πρώτοι θα αξιολογήσουν το διακριτό ρόλο της Διατροφής και της Βιοποικιλότητας στο Ευ Ζην του σύγχρονου ανθρώπου και ο τρίτος θα αναδείξει την αναγκαιότητα της αρμονικής συνύπαρξης και αλληλεξάρτησης τους.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το Θερινό Σχολείο θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει αντιστοίχιση 4 Πιστωτικών Μονάδων (4 ECTS).

 

 

Φωτογραφίες: Π.Γ. Δημητρακόπουλος και Δ. Τζέκου