Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην - NuBioEYZHN2015

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
24 Αυγ 2015 έως 29 Αυγ 2015
Λέσβος