Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην - NuBioEYZHN2015

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
24 Αυγ 2015 έως 29 Αυγ 2015
Λέσβος

Το Θερινό Σχολείο θα αναπτυχθεί σε τρεις θεματικές ενότητες:

Θεματική 1η - Διατροφή

Ο κρίσιμος ρόλος της Διατροφής για την υγεία και ευημερία του σύγχρονου ανθρώπου

Θεματική 2η - Βιοποικιλότητα

Ο κρίσιμος ρόλος της Βιοποικιλότητας για την ευημερία του σύγχρονου ανθρώπου

Θεματική 3η - Ευ Ζην

Η συνεργιστική αλληλεξάρτηση Διατροφής και Βιοποικιλότητας για την επίτευξη του Ευ Ζην

 


  

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

(τελική έκδοση)

Εισαγωγή

Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην (Γιαγκίνης, Βάσιος)

Θ1 - Διατροφή

 1. Ευ Ζην: μια ολιστική προσέγγιση (Αλεβιζόπουλος)
 2. Παχυσαρκία ένας ισχυρός εχθρός του Ευ Ζην και ο ρόλος της Διατροφής για την αντιμετώπιση της (Κιόρτσης)
 3. Διατροφή, δημόσια υγεία και Ευ Ζην: το παράδειγμα της μεσογειακής διατροφής (Κοντογιώργης)
 4. Διατροφή, ένας κρίσιμος παράγοντας του Ευ Ζην με σημαντικές προεκτάσεις στην πρόληψη και την θεραπεία του καρκίνου (Θεοχάρης)
 5. Η περιβαλλοντική μόλυνση ως ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη του Ευ Ζην (Καβαντζάς)
 6. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και τροφίμων (Ποντίκη)
 7. Αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα και ο ρόλος της στην ποιότητα ζωής τους (Γιαγκίνης)

Θ2 - Βιοποικιλότητα

 1. Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τα δημόσια αγαθά: μια συστημική προσέγγιση (Συριόπουλος)
 2. Στα μονοπάτια της βιοποικιλότητας: από το χθες στο σήμερα (Δημητρακόπουλος - Εκπαιδευτική εκδρομή)
 3. Βιοποικιλότητα - Βιοτικοί πόροι: αναζητώντας τις αξίες, στοχεύοντας στη διατήρηση (Δημητρακόπουλος, Βάσιος)
 4. Η κατ’ εξοχήν σχέση αμοιβαιότητας στην υπηρεσία του: επικονίαση, καλλιέργειες, και άνθρωπος (Πετανίδου)
 5. Μέτρα πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα/τρόφιμα ποιότητας και τη βιοποικιλότητα: συγκλίσεις, συνέργειες και προοπτικές (Βλάχος)
 6. Η βιοποικιλότητα του Ευ Ζην: νέες αγορές, νέος πολιτισμός ή νέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Η επίπτωση της μακριάς ουράς (Τρούμπης)
 7. Μεσόγειος, η Ύπαιθρος Χώρα: το ετερόκλητο σταυροδρόμι του φυσικού και ανθρώπινου τοπίου (Βάσιος - Στρογγυλή τράπεζα)

Θ3 - Ευ Ζην

 1. Περιβαλλοντική κοινωνική υπευθυνότητα και καινοτομία (Φίλιου)
 2. Διατροφή και επιχειρηματικότητα (Αντωνιάδης)
 3. Φαρμακοθρεπτικά συστατικά φυτών και βοτάνων ως πιθανές ενώσεις-οδηγοί για την ανακάλυψη νέων φαρμακομορίων (Γιαγκίνης)
 4. Η Βιοποικιλότητα στην υπηρεσία της φαρμακευτικής επιστήμης (Τσαντίλη-Κακουλίδου)
 5. Γεωγραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία και την υγεία (Μπάλλας)
 6. Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης στον τομέα της υγείας (Κυριακίδης)

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Διάρκεια Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00-10:00    

 

 

 

 

 Εκπαιδευτική

Εκδρομή

(Θ2.2) 

     
10:00-12:00

Διάλεξη

(Εισαγωγή)

Διάλεξη

(Θ1.4)

Διάλεξη

(Θ2.3)

Διάλεξη

(Θ3.1)

Διάλεξη

(Θ3.5)

Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα
12:00-14:00

Διάλεξη

(Θ1.1)

Διάλεξη

(Θ1.5-6)

Διάλεξη

(Θ2.4)

Διάλεξη

(Θ3.2)

Διάλεξη

(Θ3.6)

14:00-16:00 Γεύμα Γεύμα Γεύμα Γεύμα Γεύμα
16:00-17:30

Διάλεξη

(Θ1.2)

Διάλεξη

(Θ1.7)

Διάλεξη

(Θ2.5)

Διάλεξη

(Θ3.3)

 

Αξιολόγηση

Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα
17:30-19:00

Διάλεξη

(Θ1.3)

Διάλεξη

(Θ2.1)

 

 

 

Ελεύθερος

Χρόνος

Διάλεξη

(Θ2.6)

Διάλεξη

(Θ3.4)

 

19:00-20:00  

Εργαστήριο

(Θ1-3)

Στρογγυλή

Τράπεζα

(Θ2.7)

 

20:00-21:00 Διάλειμμα

 

21:00-…

Επίσημο

Δείπνο

 


 

Θεματική 1η - Διατροφή

Αρχικά θα παρουσιασθεί μια ολιστική προσέγγιση του όρου Ευ Ζην, ενώ στη συνέχεια θα αναλυθεί και αξιολογηθεί ο κρίσιμος ρόλος της διατροφής στην προάσπιση και προαγωγή της σωματικής υγείας με ιδιαίτερη έμφαση σε χρόνια νοσήματα φθοράς που παρουσιάζουν επιδημικές διαστάσεις, όπως ο καρκίνος, η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο. Επίσης, θα αναλυθεί και αξιολογηθεί ο ανασταλτικός ρόλος της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία του σύγχρονου ανθρώπου.

Θεματική 2η - Βιοποικιλότητα

Θα αναλυθεί και αποδομηθεί η πολυδιάστατη αξία της Βιοποικιλότητας, οι συνέργειες της με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και οι προοπτικές της οικονομικής αξιοποίησης της, καθώς και η ανάγκη προστασίας και διατήρησής της. Έμφαση θα δοθεί στις χρήσεις των Βιοτικών Πόρων, στα μέτρα πολιτικής για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ποιότητας και το νέο σύγχρονο “παράδειγμα” αντίληψης και διαχείρισης της μεσογειακής βιοποικιλότητας.

Θεματική 3η - Ευ Ζην

Θα αναδειχτεί η αναγκαιότητα αρμονικής συνύπαρξης και αλληλεξάρτησης της Διατροφής και της Βιοποικιλότητας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του Ευ Ζην του σύγχρονου ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα, από την σωματική και ψυχική υγεία μέχρι την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Ζητήματα που άπτονται της φαρμακευτικής επιστήμης, την περιβαλλοντική κοινωνική υπευθυνότητα, και τους γεωγραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία και την υγεία του ανθρώπου θα βρεθούν στο επίκεντρο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Η 3η θεματική πέρα από τις σχετικές διαλέξεις θα πλαισιωθεί με εργαστηριακή εκπαιδευτική δραστηριότητα των φοιτητών (καθημερινή οριζόντια δράση) που θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του πονήματος τους την τελευταία ημέρα του Θ.Σ.

Αυτή η διαδικασία θα συμπληρωθεί με ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους.

Κάθε μια από τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες του θερινού σχολείου αποτελούν κρίσιμα και διακριτά πεδία επιστημονικής έρευνας που απασχολούν θετικά, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζουν συστηματικά την διεθνή κοινότητα. Ειδικότερα, το επιστημονικό πεδίο της Διατροφής έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό πολύ πρόσφατα, ιδιαίτερα δε την τελευταία κυρίως δεκαετία λόγω της ανάγκης του σύγχρονου ανθρώπου να επιτύχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Με βάση τη διεθνή επιστημονική κοινότητα οι συνέργειες μεταξύ Διατροφής και Βιοποικιλότητας αποτελούν σύγχρονα πεδία έρευνας και μελέτης που μπορούν να προάγουν τη δημόσια υγεία και ευημερία.

 

P6083478  P9262741  Ηλιοβασίλεμα Μόλυβος