Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην - NuBioEYZHN2015

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
24 Αυγ 2015 έως 29 Αυγ 2015
Λέσβος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής

Άννα Τσαντίλη-Κακουλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής

Σταμάτιος Θεοχάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημήτριος Κιόρτσης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

Δηκοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χρήστος Κοντογιώργης, Λέκτορας, Τμήμα Ιατρικής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

University of Sheffield

Δημήτριος Μπάλλας, Senior Lecturer, Department of Geography

Manchester Metropolitan University

Δέσποινα Φίλιου, Senior Lecturer, Business School

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελένη Ποντίκη, Ερευνήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χρήστος Συριόπουλος, Εκπρόσωπος Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΑνδρέαςΤρούμπης, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας

Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Γιαγκίνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Γεώργιος Βάσιος, Διδάσκοντας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

P7202395  P5101221  P7202507