Εμπειρική Έρευνα της Ελληνικής Κουλτούρας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Θεσσαλονίκη

Το μάθημα, κατά την πρώτη ημέρα, Δευτέρα 8 Ιουλίου, θα ξεκινήσει στις 12.00 λόγω των εκλογών.