Εμπειρική Έρευνα της Ελληνικής Κουλτούρας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Θεσσαλονίκη

Αίθουσα υπολογιστών με βίντεο-προβολέα

Εγνατίας 46, 3ος και 5ος όροφος.