Εμπειρική Έρευνα της Ελληνικής Κουλτούρας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Θεσσαλονίκη

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 8/7/2019 στις 12:00 στην αίθουσα 3Δ (3ος όροφος, κτήριο τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Αναλυτικά:

Δευτέρα 8/7/2019 (12-3  & 4-6)

Μανούσος Μαραγκουδάκης

H θεωρία της βαθιάς κουλτούρας/ Τα λογοπλαίσια/ Οι τελετές/ Η πολιτική θρησκεία/ Ανάλυση θρησκευτικής τελετής/ Ανάλυση εορτασμών Πολυτεχνείου.

 

Τρίτη 9/7/2019 (9-12 & 1-3)

Μανούσος Μαραγκουδάκης

Τα κοσμολογικά και οντολογικά πρότυπα/ Οι βασικοί κανόνες κοινωνικής δομής/ Η δομή του προτύπου έρευνας/ Tο ελληνικό πολιτισμικό μοντέλο/ Ανάλυση αγόρευσης/ Ανάλυση πολιτικού τραγουδιού

 

Τετάρτη 10/7/2019 (9-12 & 1-3)

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Εισαγωγή [Μεταβλητές]/ Εισαγωγή [Μέτρα θέσης]/ Περιγραφική Στατιστική/ Συνδυαστική/ Μέτρα θέσης/Περιγραφή I/ Μέτρα θέσης/Περιγραφή II

 

Πέμτπη 11/7/2019 (9-12 & 1-3)

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Ομαδοποίηση Υποκειμένων/ Ομαδοποίηση Μεταβλητών/ Από κοινού ανάλυση [correspondance]/ Από κοινού ανάλυση [correspondance]/ Cluster/correspondance I/ Cluster/correspondance II

 

Παρασκευή 12/7/2019 (9-12 & 1-3)

Παναγιώτης Πασχαλίδης

Μεθοδολογία ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης λόγου/ Μεθοδολογία ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου/ Μεθοδολογία της «ανάλυση των πλαισίων» (frame analysis)/ Μεθοδολογία της «θεματικής ανάλυσης λόγου» (thematic discourse analysis) και της «γλωσσολογίας σωμάτων κειμένου» (corpus linguis)/ 1) Σχεδιασμός και μορφοποίηση ενός μικρού αριθμού κειμένων προς ανάλυση (4-5 κείμενα)/ Παραγωγή διάφορων γραφικών αναπαραστάσεων των δεδομένων της ανάλυσης με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό.

 

Σαββάτο 13/7/2019 (9-12 & 1-3)

 

Δανάη Ρούμπου

Hip hop ένα πολιτισμικό ρεύμα/ Ιστορική εξέλιξη του hip hop (από το 1970 μέχρι το 2000)/ Εμπορευματοποίηση και κουλτούρα του hip hop από το 2000 και μετά/ Από την θεωρία στην πράξη (βιωματική εμπειρία - χορογραφία)/ Από την κουλτούρα στον χορό/ Από τον χορό στην κουλτούρα.

 

Κυριακή 14/7/2019 (9-12)

Μανούσος Μαραγκουδάκης

 

Παρουσίαση εργασιών