Εμπειρική Έρευνα της Ελληνικής Κουλτούρας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Θεσσαλονίκη

Μανούσος Μαραγκουδάκης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παναγιώτης Πασχαλίδης