Εμπειρική Έρευνα της Ελληνικής Κουλτούρας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Θεσσαλονίκη

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας για την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις του Θερινού Σχολείου.