Ελληνική Φιλοσοφία: Αρχαία, Βυζαντινή, Νεώτερη, Σύγχρονη - EF2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
19 Αυγ 2022 έως 28 Αυγ 2022
Σάμος
  • ΜΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ίδιες θεματικές αλλά εμπλουτισμένο με νέους/ες καθηγητές/τριες.
  • ΝΕΟ: ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 20-07-2022