Ελληνική Φιλοσοφία: Αρχαία, Βυζαντινή, Νεώτερη, Σύγχρονη - EF2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
19 Αυγ 2022 έως 28 Αυγ 2022
Σάμος

Σημειώσεις και Βιβλιογραφία θα διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους για την παρακολούθηση του ΘΣ, καθώς και για την εκπόνηση της τελικής εργασίας