Ελληνική Φιλοσοφία: Αρχαία, Βυζαντινή, Νεώτερη, Σύγχρονη - EF2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
19 Αυγ 2022 έως 28 Αυγ 2022
Σάμος

Διαμονή στις Εστίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι της Σάμου – Ακτοπλοϊκώς. Αεροπορικώς