Ελληνική Φιλοσοφία: Αρχαία, Βυζαντινή, Νεώτερη, Σύγχρονη - EF2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
19 Αυγ 2022 έως 28 Αυγ 2022
Σάμος

 

ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΊΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

EDUCATION

 • 2006 – 2010 Faculty of Classics, University of Cambridge (Newnham College), PhD in Classics PhD Thesis ‘Antiochus and Peripatetic Ethics’, Supervisor Prof. David Sedley
 • 2004 – 2006 Hauptstudium (Master-level Studies) in Philosophy, Institute of Philosophy, Humboldt University Berlin
 • 1998 – 2003 BA Classics (Ptychion, 4-year Degree), Department of Philology, National and Kapodistrian University of Athens (Grade: 8,23/10)

ACADEMIC POSITIONS

 • 2020 – Currently  Assistant Professor (tenure-track) in Classics (Latin Literature), Department of Philology, University of Crete
 • 2020 – Currently  Affiliated Teaching Staff, The Open University of Cyprus, Studies in Greek Civilization
 • 2018 – 2019        Research Associate at the Department of Philosophy, University of Basel (Chair of History of Philosophy)
 • 2012 – 2018        Postdoctoral Researcher and Lecturer (Assistentin), Department of Philosophy, University of Bern (Chair of History of Philosophy)
 • 2011 – 2012        Post-doctoral research Fellow, Department of Philosophy, Central European University, Budapest

                                    
SCHOLARSHIPS AND AWARDS

 • 2018 – 2019   Research Fellow at the Center for Hellenic Studies (CHS), Harvard University.
 • 2017-18         COMET Career Grant for outstanding female Postdoctoral Researchers, Office for Gender Equality, University of Bern
 • 2011              Research Grant, Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique, Geneva
 • 2007             Jebb Fund, Faculty of Classics, University of Cambridge
 • 2006-2009     Doctoral Award (Fees-only), Arts and Humanities Research Council for PhD Research at the Project ‘Greco-Roman Philosophy in the First Century BCE’, Faculty of Classics, University of Cambridge
 • 2006 – 2009  Doctoral Award, Greek State’s Scholarship Foundation (I.K.Y)
 • 2005 – 2006  Fellow at Studienkolleg zu Berlin, Studienstiftung des Deutschen Volkes

PUBLICATIONS
BOOK

Antiochus and Peripatetic Ethics, Cambridge Classical Studies, Cambridge: Cambridge University Press 2019, pp. 233.
[Reviews: John Dillon in Bryn Mawr Classical Review (26.09.2019), Gisela Striker ‘The Philosopher Antiochus’, The Classical Review, pp. 1-3, Andrea Falcon in Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 19 Nr. 11, 2019 [15.11.2019], James Warren ‘Hellenistic and Roman Philosophy’ in Phronesis vol. 64 2019]

EDITION/TRANSLATION

‘Didymus’ Outline of Peripatetic Ethics, Household Management and Politics: An Edition with Translation”, in B. Fortenbaugh (ed.), Arius Didymus on Peripatetic Ethics, Household Management, and Politics. Text, Translation, and Discussion. Rutgers University Studies in Classical Humanities vol. XX, London: Routledge (2017): 1-67

ARTICLES / CHAPTERS (PEER-REVIEWED)

‘Polemo’s Ethics’ in The Philosophy of Plato's Academy, Cambridge Studies in Platonism, ed. C. Cacciatori and G. De Cesaris, Cambridge University Press (Forthcoming)
‘Musonius’ That Women Too Should Study Philosophy’, Brill’s Companion to Musonius Rufus, ed. by Liz Gloyn and John Sellars  (Forthcoming)
‘A Post-Hellenistic reading of the Platonic Corpus’ in The Making of the Platonic Corpus, ed. By Olga Alieva, Brussels: Brepols Publishers (Forthcoming)
‘Homeric and Platonic Authority Conjoined in Cicero’s Philosophical Works’ In F. Renaud and C.P. Manolea (eds.), Reassessing Homer in the Platonic Tradition, Brill (Forthcoming)
‘Peripatetic metriopatheia in Cicero’s Tusculanae Disputationes’ for The Proceedings of the XVth Symposium Hellenisticum, Cambridge: Cambridge University Press (Forthcoming)
‘Cicero’s Athens: between reverence and subordination’ in Cicero in Greece: Greece in Cicero, ed. By I. Deligiannis, De Gruyter (Forthcoming)
‘Conflict of Duties in Cicero’s De Officiis’ in R. Woolf (ed.), The Cambridge Critical Guide to De Officiis, Cambridge: Cambridge University Press (Forthcoming)
‘The Sage in Society: the Stoics on Appropriate Actions’, in J. Klein and N. Powers (eds.), The Oxford Handbook of Hellenistic Philosophy, Oxford: Oxford University Press (Forthcoming)
‘Populism and Aristotelian Democracy’ in C. Riedweg, R. Schmid and A.V. Walser (eds.), Demokratie und Populismus in der griechischen Antike und heute, Beiträge zur Altertumskunde, Berlin, Boston: De Gruyter (Forthcoming)
‘Phronesis and democratic participation in Aristotle’s political philosophy’ in CHS Research Bulletin (2019)
‘Political wisdom as the virtue of the ruler and the defense of democratic participation in Aristotle’s Politics’ in Philosophie für die Polis. Akten des 5. internationalen Kongresses der Gesellschaft für Antike Philosophie in Zürich (6.–9. September 2016). Beiträge zur Altertumskunde, Berlin, Boston: De Gruyter (2019): 279-99.
‘Academic and Peripatetic views on Natural and Moderate Passions and a Case of Intertextuality in Plutarch’ Ploutarchos vol. 15 (2018): 109-118
 ‘Protreptic and Philosophical Dialogue: Cicero’ in O. Alieva, A. Kotzé, S. Van der Meeren (eds.), When wisdom calls: Philosophical Protreptic in Antiquity, Brussels: Brepols Publishers (2018): 211-27
‘The Emergence of Platonic and Aristotelian Authority in the First Century BCE’, in J. Bryan, R. Wardy and J. Warren (eds.), Authors and Authorities in Ancient Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press (2018): 263-77
 ‘The Academy in Rome: Antiochus and his vetus Academia’, in G. M. Müller und F. M. Zini (hrsg.), Philosophie in Rom-Römische Philosophie?: Kultur-, literatur- und philosophiegeschichtliche Perspektiven, Beiträge zur Alterumskunde vol. 358, Berlin, Boston: De Gruyter (2017): 139-49
‘Peripatetic Ethics in Stobaeus’, in A. Falcon (ed.), The Brill’s Companion to the Reception of Aristotle in Antiquity, Leiden: Brill (2016): 120-37                         
‘Antiochus on Contemplation and the Happy Life’, in D. Sedley (ed.), The Philosophy of Antiochus, Cambridge: Cambridge University Press (2012): 131-150    

OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

Co-Founder, together with Dr. Attila Nemeth (Institute of Philosophy, RCH, Budapest), of the ‘Forum of Hellenistic and Roman Philosophy’, https://www.forumhellenisticum.com

Main Organiser and Reviewer, Interdisciplinary Workshop, The Reception of Aristotelian Ethics in Latin, Byzantine, Arabic and Hebrew Traditions. From Antiquity to the Middle Ages, University of Bern, Switzerland (November 2014)

Referee for Journal Articles: The British Journal of History of Philosophy, Elenchos
Referee for Book manuscripts and Volume Chapters: De Gruyter

 

ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥΛΒΑΝΑ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

- Mεταδιδακτορική εργασία στην Αρχαία Ελληνικής Φιλoλογία (Scuola Normale Superiore, Pisa, Τμήμα Φιλολογίας)
- Doctorat (Διδακτορικό) Aρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας,

PARIS IV SORBONNE
- D.E.A
(Μεταπτυχιακό) Aρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας,

PARIS IV SORBONNE
-
Πτυχίο Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

sylchrys@uoi.gr

Αγγλικά CAMBRIDGE PROFICIENCY
LEVENTIS SCHOLARSHIP (CAMBRIDGE, CLARE COLLEGE)

Γαλλικά SUPERIEURE III, D.E.A., DOCTORAT (PARIS IV, SORBONNE)

Γερμανικά ZERTIFIKAT

Ιταλικά ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, (SCUOLA NORMALE SUPERIORE, PISA)

Iσπανικά Ομιλώ, διαβάζω

Μόνιμος Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νοέμβριος 2005- Απρίλιος 2006

Νοέμβριος 1996- Δεκέμβριος 2003

1995 1996

SCUOLA NORMALE SUPERIORE, PISA Κλασικό τμήμα σπουδών

MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ:
Platos Parmenides: Text, Translation

Επόπτης καθηγητής: Glenn Most

PARIS IV SORBONNE
Τομέας Ιστορίας της Φιλοσοφίας
(SECTION: HISTOIRE DE PHILOSOPHIE)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

DOCTORAT DE PHILOSOPHIE
ΘΕΜΑ: Théologie versus Physique dans la poésie Présocratique. De

Xénophane à Empédocle (417 σελίδες)
ΒΑΘΜΟΣ
: ΤRES HONORABLE AVEC FELICITATIONS DU JURY

(Ανωτάτη Διάκρισις)

Την 26η Μαρτίου του έτους 2004 υποστήριξα την διδακτορική μου διατριβή ενώπιον πενταμελούς επιτροπής τακτικών καθηγητών, η οποία μου απένειμε παμψηφεί τον ως άνω βαθμό.
Τα μέλη της επιτροπής κατ’ αλφαβητική σειρά ήταν τα ακόλου
:

-JEAN FRERE
(UNIVERSITE DE STRASBOURG MARC BLOCH)

-PHILIPPE HOFFMANN
(DIRECTEUR D’ETUDES,
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, PARIS)

-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (MEMBRE DE L’ACADEMIE DE PARIS,

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ) -GILBERT ROMEYER DHERBEY

(DIRECTEUR DU SEMINAIRE LEON ROBIN,

PARIS IV, SORBONNE) -ΜALCOLM SCHOFIELD

(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, SAINT JOHN’S COLLEGE)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Ειδίκευση Φιλοσοφίας

Πτυχίο Φιλοσοφίας ΑΡΙΣΤΑ

Πρότυπος Σχολή Ευαγγελικής Σμύρνης

Απολυτήριο Λυκείου
ΑΡΙΣΤΑ
(19,9): Ανώτατος βαθμός απολυτηρίου στην Πρότυπη εκπαίδευση.

Σημαντικότερες ξενόγλωσσες ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Du Banquet de Xénophane aux Purifications d'Empedocle’, Caliope, 2018, vol.35, online publication

‘Xenophanes in in Plato's Sophist and the first philosophical genealogy’, Trends in Classics 2018, vol. 10, issue 2, pp. 324-337.

‘La Théologie de Xénophane’ in Physiologia, Topics in Presocratic Philosophy and its Reception in Antiquity,’ eds Christian Vassallo, Georg Woerle, AKAN Einzelschriften,Wissenschaftliger Verlag, Trier 2017, pp.169-197

The Beauty and the Beast: Aphrodite and Teratogenesis in Empedocles' Cosmogony’ in Hybrids and Extraordinary Beings: Deviations from ''Normality'' in Ancient Greek Mythology and Modern Medicine, eds. Panayotis N. Soucacos, Ariadne Gartziou Tatti, Minas Paschopoulos, Medical Editions Konstantaras, Athens 2017, pp.79-87

‘Is Parmenides a Pythagorean? Plato on Theoria as a Vision of the Soul, Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science, eds. Almut-Barbara Renger and Alessandro Stavru, Harrassowitz Verlag, Berlin 2016, pp. 77-92

Jour et nuit dans le prome parmniden’, Diotima 2015, vol.43, pp. 7- 14

with BENOÎT CASTELNÉRAC (ed.), Plato’s Parmenides, Origins and Aporias of a Dialogue on the One. Le Parménide de Platon, Les origines et les impasses d’un dialogue sur l’un, Canadian Philosophical Review/Revue canadienne de philosophie, Vol. 53, No. 3, September/Septembre 2014, Special Issue (Numéro spécial)

‘Wonder and the beginning of Philosophy in Plato’, Practices of Wonder, ed. S.Vassalou, Pickwick Publications, Wipf and Stock Publishers, Oregon 2012, pp. 88-120

Plato’s Parmenides: Text, Translation and Introductory Essay, ed. Glenn Most, Intoduction Douglas Hedley, Arnold Hermann, Parmenides Publishing, 2010

‘Heraclitus and Xenophanes in Plato's Sophist, Ariadne 2010, vol. 16, pp. 75-98

‘La notion xénophanienne de transcendance divine dans le Traité Du Monde aristotélicien’, La transcendence dans la philosophie grecque tardive et dans la pensée chrétienne, Actes du VIe Congrès International, E. Moutsopoulos, G.Lekkas,Vrin, Paris 2006, pp 16-22. Diotima 2006, vol.34, pp 20-28

‘L’agôn: La guerre pacifique qui a mené à la naissance de la philosophie en Italie du Sud’, La Philosophie et la Paix, Actes du XXVIIIe Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de la Langue Française, Vol. I, G. Ferrandi, M. Malaguti, G. Volpe, Vrin, Paris 2002, pp 91-94.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

KOINΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ, Αθήνα 1996-1999

PARIS IV, SORBONNE

NATO, Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1999-2000 PARIS IV, SORBONNE

FONDATION LEVENTIS, Paris-France, 2000-2002,

PARIS IV, SORBONNE

FONDATION LEVENTIS, Paris-France/Cambridge-England, 2003 CLARE COLLEGE, CAMBRIDGE

ΙΤΑΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
SCUOLA NORMALE SUPERIORE, Pisa (Ιταλία) Νοέμβριος 2005/ Απρίλιος 2006

Kατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2005-Απρίλιος 2006 ολοκλήρωσα την μετάφραση του πλατωνικού διαλόγου Παρμενίδης στην αγγλική υπό την διεύθυνση του διαπρεπούς φιλολόγου και καθηγητού της Scuola Normale Superiore της Πίζας Glenn Most, o οποίος και ανέλαβε την επιμέλεια της μεταφράσεως εντός του πλαισίου της μεταδιδακτορικής μου υποτροφίας στο αυτό ίδρυμα. Η μετάφραση δημοσιεύτηκε από τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο Parmenides Publishing το 2010.

Λοιπή κατάρτιση στο εξωτερικό: Ταυτοχρόνως με τις μεταπτυχιακές σπουδές μου (1996-2002) στο Παρίσι, απέκτησα την λεγόμενη ψυχαναλυτική κατάρτιση (formation), την οποία ξεκίνησα με τον Κορνήλιο Καστοριάδη το 1996, διέκοψα λόγω αποβιωσεώς του το επόμενο έτος και συνέχισα αργότερα στους κόλπους του Λακανικού Πεδίου Παρισίων (Forum du Champs Lacanien), στα πλαίσια του οποίου μετέφρασα το 2000 στην νεοελληνική σε συνεργασία με τις ψυχαναλύτριες Ξένια Μυλωνάκη και Ζωή Φραγκοπούλου το κεφάλαιο ‘Η θέση του ασυνειδήτου’ (La Position de lInconscient’), που ανήκει στα Γραπτά (Ecrits) του Jacques Lacan.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ στην Ελλάδα
Ι. Διεύθυνση, εποπτεία και μεταφραστική επιμέλεια των κάτωθι ξενόγλωσσων φιλοσοφικών βιβλίων στον εκδοτικό οίκο «Ηλέκτρα» από τον Απρίλιο του 2004 έως τον Σεπτέμβριο του 2006.
1.Pierre HADOT, Exercices Spirituelles et Philosophie Antique, Albin Michel, 2002.
2.Pierre HADOT,
La citadelle Ιntérieure: Introduction aux “Pensées” de Marc Aurèle,

Librairie Anthème Fayard, Paris 1992
3.Ilsetraut et Pierre HADOT, Apprendre à Philosopher dans l’Antiquité, Références, Paris, 2004.

ΙΙ. Διδάσκουσα με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Φιλoσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Εαρινά εξάμηνα ακαδημαϊκών ετών 2004-2005 και 2005-2006).Κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του έτους 2005 δίδαξα τα ακόλουθα δύο υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα στους φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου του Τμήματος Φιλοσοφίας, ενώ κατά το εαρινό εξάμηνο 2006 δίδαξα το πρώτο κατά σειρά εκ των δύο κάτωθι μαθημάτων. 1.Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν

2. Επίκτητος, Εγχειρίδιον
Στις άνωθεν διδακτικές ενότητες ενέταξα την ηθική φιλοσοφία των στωικών στην αντίληψή της ως αιρέσεως βίου, έτσι όπως προκύπτει από την

προβληματική του Pierre Hadot στα προαναφερθέντα υπό μετάφραση βιβλία του (βλ. 1, 2, 3), καθώς κι από την αντίστοιχη προβληματική που ανέπτυξε ο Antony Long στο σύγγραμμά του Epictetus:A Stoic and Socratic Guide to Life (Oxford University Press, 2002).

ΙΙΙ. Διδάσκουσα με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στον τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος Φ.Κ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη απασχόληση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 και 2007-2008 και 2008-2009 (χειμερινά και εαρινά εξάμηνα) για το γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Φιλοσοφία. Χειμερινό εξάμηνο 2006
Μάθημα Ελεάτες Φιλόσοφοι

Σεμινάριο Πλάτωνος Ιππίας Ελάσσων
Εαρινό εξάμηνο 2007
Μάθημα Η φιλοσοφία ως τέχνη του βίου. Η φιλοσοφία ως πνευματική άσκηση.
Σεμινάριο Πλάτωνος Παρμενίδης
Χειμερινό εξάμηνο 2007
Μάθημα Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
Σεμινάριο Κοσμολογία και Θεολογία (Από τον Όμηρο έως τον Αριστοτέλη)
Εαρινό εξάμηνο 2008
Μάθημα: Η φιλοσοφία ως θεραπεία της ψυχής
Σεμινάριο: Φιλοσοφία και ποίηση (Από τον Όμηρο έως τον Αριστοτέλη)
Χειμερινό εξάμηνο 2008
Μάθημα: Η στωική φιλοσοφία ως αίρεση βίου
Σεμινάριο
Πλάτωνος Σοφιστής
Εαρινό εξάμηνο 2009
Άσκηση: Η φιλοσοφία ως θεραπεία της ψυχής
Σεμινάριο: Πλάτωνος Θεαίτητος
ΙV. Από τον Αύγουστο του 2008 ως τον Σεπτέμβριο του 2011 εργαζόμουν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στο ́Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, όπου και παρέδωσα τον Σεπτέμβριο του 2011 την μετάφραση του εβδόμου βιβλίου των Πολιτικών του Αριστοτέλους στην νεοελληνική, προκειμένου να δημοσιευθεί από τον εκδοτικό οίκο του αυτού Ιδρύματος.
V. Από τον Μάρτιο ως τον Σεπτέμβριο του 2012 απασχολήθηκα με σύμβαση έργου ως ελεύθερη επαγγελματίας στην Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων με αντικείμενο τον εντοπισμό, την ταύτιση, τεκμηρίωση και βιβλιογράφηση του εικονογραφικού υλικού που περιλαμβάνεται στις σπάνιες και παλαιές ξενόγλωσσες εκδόσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής του 18ου αιώνα με ελληνική θεματογραφία και έμφαση στην περιηγητισμό της εποχής.

VI. Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013 εργαζόμουν ως Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών.
VII. Από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014 εργαζόμουν ως Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού Αμύνης σε Ακαδημαϊκά ζητήματα.

VIII. Στις 26 Ιουνίου του 2013 εξελέγην Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με Φ.Ε.Κ διορισμού 820/30.06. 2014.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1993-1995 παρακολούθησα και συμμετείχα με εργασίες και παρουσιάσεις στο μεταπτυχιακό σεμινάριο του Αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία υπό την διεύθυνση του καθηγητού Αρχαιολογίας κ.Λαμπρινουδάκη, ενώ ταυτοχρόνως ήμουν εγγεγραμμένη στο Τμήμα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό τον τίτλο «Ο πλατωνικός μύθος του Ηρός. Τραγικά και εικαστικά παράλληλα», η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της συνέχισης των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο εξωτερικό.

Kαθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής μου στο εξωτερικό παρακολουθούσα ανελλιπώς τα ακόλουθα ετήσια μεταπτυχιακά σεμινάρια, στα οποία μου δόθηκε πολλάκις η δυνατότητα να παρουσιάσω θεματικές ενότητες που αφορούσαν στη διδακτορική μου διατριβή.

1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

SEMINAIRE DE L’ECOLE NORMALE DE PARIS SUR LA PHILOSOPHIE PRESOCRATIQUE (DIRECTION: PROFESSEUR ANDRE LAKS).

CAMBRIDGE-LILLE SEMINAR
(DIRECTION: PROFESSOR DAVID SEDLEY, CAMBRIDGE UNIVERSITY,

PROFESSEUR ANDRE LAKS, LILLE III )

SEMINAIRE LEON ROBIN (PARIS IV, SORBONNE) SUR LA PHILOSOPHIE ANCIENNE (DIRECTION: PROFESSEUR GILBERT ROMEYER DHERBEY,

PROFESSEUR JONATHAN BARNES)

SEMINAIRE DE L’EQUIPE ‘SAVOIR ET TEXTES’ SUR LA PHILOSOPHIE ANCIENNE (DIRECTION: PROFESSEUR ANDRE LAKS, LILLE III)

SEMINAIRE DE L’ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES SUR LE NEOPLATONISME (DIRECTION: PROFESSEUR PHILIPPE HOFFMANN)

SEMINAIRE DE PARIS I (SORBONNE) SUR L’ANTHROPOLOGIE DE L’IMAGE DANS L’ANTIQUITE CLASSIQUE (DIRECTION: PROFESSEUR FRANCOIS LISSARRAGUE)

SEMINAIRE DU CENTRE LOUIS GERNET SUR LA LITTERATURE GRECQUE (DIRECTION: PROFESSEUR CLAUDE CALAME

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ι.Ανακοινώσεις σε διεθνή φιλοσοφικά συνέδρια προ ολοκληρώσεως της διδακτορικής μου διατριβής.

1. Συνέδριο της International Philosophical Society for Neoplatonism (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ιούλιος 1998).
Θέμα ανακοινώσεως: The hidden harmony: Heraclitus and Plotinus.
2. XXVIIIe Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de la Langue Française, με θέμα ‘La Philosophie et la Paix’, Bologna, Αύγουστος του 2000).
Θέμα ανακοινώσεως .‘L’agôn: La guerre pacifique qui a mené à la naissance de la philosophie en Italie du Sud’ (βλ. δημοσίευση 2).
Επίσης παρευρέθηκα κατόπιν προσκλήσεως στα ακόλουθα:
3. Πρώτο διεθνές συνέδριο για τον Πάπυρο του Στρασβούργου, που διοργανώθηκε από την ελληνική επιτροπή της Unesco στο Παρίσι (Ιούνιος 2000) με τιμώμενα πρόσωπα τους συγγραφείς του ομώνυμου βιβλίου Αlain Martin και Oliver Primavesi.
4. ‘I Symposium Praesocraticum: Qu’est-ce que c’est que la philosophie présocratique ?’ υπό την διοργάνωση του καθηγητού AndrLaks στο Πανεπιστήμιο Lille ΙΙΙ (Λίλλη, 2-4 Οκτωβρίου 2001).

ΙΙ.Aνακοινώσεις σε συνέδρια κατόπιν ολοκληρώσεως της διδακτορικής μου διατριβής.
Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
1. Eleatica 2004, Alle Origini dell’Eleatismo, Fondazione Alario per Elea-Velia ( Ascea 14-16 Σεπτεμβρίου): Συνέδριο ελεατικής φιλοσοφίας υπό την διεύθυνση του καθηγητού φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Perugia, Livio Rossetti.
Θέμα ανακοινώσεως: «Elements éléatiques chez Xénophane»
2. II Symposium Praesocraticum : La Construzione del discorso filosofico nell’età dei Presocratici, Scuola Normale Superiore, (Πίζα στις 16- 18 Σεπτεμβρίου 2004), υπό την διοργάνωση του καθηγητού της Scuola Normale Superiore Glenn Most και της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Πίζας Maria Michela Sassi.
Θέμα ανακοινώσεως : «L’immutabilité du Noûs divin chez Xénophane et Parménide».
3. VI Congrès International de Philosophie grecque, de langue française, Philosophie Grecque Tardive et Pensée Chrétienne (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-26 Σεπτεμβρίου 2004): Συνέδριο ύστερης αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας υπό τη διεύθυνση του καθηγητού Ευάγγελου Μουτσόπουλου, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.
Θέμα ανακοινώσεως: «Le modèle xénophanien de la transcendance divine dans le Traité du monde aristotélicien». (βλ. δημοσίευση 3).
4. Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Φιλοσοφία υπό την διεύθυνση του καθηγητού Φιλοσοφίας Orsan Oymen, ιδρυτικού μέλους της φιλοσοφικής εταιρίας «Philosophy in Assos» (Άσσος, Τουρκία, 4-7 Ιουλίου 2005)
Θέμα ανακοινώσεως: «Ιs Heraclitus a unique thinker
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 παρακολούθησα τα κάτωθι συνέδρια, workshops:
1."Sceptisicm in Ancient Greece" (Άσσος,Τουρκία, 5-8 Ιουλίου 2004): Διεθνές Συνέδριο για τον αρχαίο σκεπτικισμό υπό την διεύθυνση του καθηγητού φιλοσοφίας Orsan Oymen, ιδρυτικού μέλους της εταιρίας «Philosophy in Assos» με ομιλητές την Julia Annas, Richard Bett κ.α.
2. La lecture du chapitre de la Réfutation de toutes les hérésies de l’Hippolyte de Rome sur Empédocle, Université de Lille III ( Λίλλη, 9-10 Mαρτίου 2005): Κλειστό workshop υπό την διεύθυνση τoυ καθηγητoύ του Πανεπιστημίου της Λίλλης André Laks.
3. Eleventh European Conference on Ancient Philosophy, (Δελφοί 17-20 Μαρτίου 2005). Διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από τον πρώην διευθυντή του πολιτιστικού κέντρου Δελφών και καθηγητή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Βασίλη Καρασμάνη με θέμα το Περί Ψυχής του Αριστοτέλους (βιβλίο ΙΙΙ, κεφάλαιο 10).
4.Sub Imagine Somni: Nighttime Phenomena in Greco-Roman Culture
(Ρώμη13-15 Απριλίου 2005): Διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα της American Academy in Rome και του Istituto Svizzero di Roma. Συνδιοργάνωση: Christine Walde, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βασιλείας (Universität Basel) και Emma Scioli (UCLA/AAR) υπό την διεύθυνση του διευθυντού του ελβετικού Ινστιτούτου Ρώμης, Christoph Riedweg.
5. Rencontre Cambridge-Lille sur l'Hippias Mineur (Cambridge 30 Απριλίου-1η Μαϊου 2005): Συνάντηση εντός του πλαισίου του διεθνούς δικτύου έρευνας "Philosophie ancienne" υπό την διεύθυνση των καθηγητών David Sedley (Cambridge University, Christ’s College) και Alain Lernould (Université Lille 3).
6. Συνέδριο του Collège de France (Παρίσι 7-8 Ιουνίου 2005) με θέμα «Thèmes et problèmes du traité 33 de Plotin contre les Gnostiques» με την συνδιοργάνωση των Michel Tardieu και Pierre Hadot.
7. XVIe rencontre «Coralie» sur les poétiques grecques (EHESS), (Παρίσι, 2-4 Ιουνίου 2005) με θέμα ‘La langue poétique des sages présocratiques : tradition et création’: Συνέδριο υπό την διοργάνωση του Claude Calame (EHESS) υπό την συνδιοργάνωση των πανεπιστημίων Cornell και Harvard των Η.Π.Α.
8. Symposium Philosophiaie antiquae quintum. Polarity and Tension of Being : Pythagoras and Heraclitus : Δεκαήμερο συνέδριο υπό την διέυθυνση του προέδρου του Institute for Philosophical Research, (Σάμος-Έφεσος, 17-27 Ιουλίου 2005).
9.Τhe Megarians: Eleatism and the History of Greek Rationalism in the Classical and Early Hellenistic Period. Πενθήμερο (Λουτράκι, 21-26 Αυγούστου 2005) κλειστό συνέδριο υπό την διέυθυνση του προέδρου του Institute for Philosophical Research για τους μεγαρικούς φιλοσόφους ιδωμένων υπό το πρίσμα των ελεατικών προσωκρατικών τους καταβολών.
Kατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 παρακολούθησα τα κάτωθι συνέδρια κατόπιν προσκλήσεως:
1. Αristotle, Topics, Book I, chapters 8 and 9, European Society for Ancient

Philosophy, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, 9-11 Mαρτίου 2006).
2. Argumenta in dialogos Platonis, Convegno Internazionale, Instituto Svizzero di Roma (Ρώμη, 27-29 Απριλίου 2006).
3. Τhe Derveni Papyrus, Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, Tομέας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο 15-16 Μαϊου 2006).
4. Ancient Monotheism, University of Exeter (Exeter 17-19 Ιουλίου 2006).
5.Tracce nella mente, Teorie della memoria da Platone ai moderni, Università di Pisa

(Πίζα 25-27 Σεπτεμβρίου 2006).
6. Il sublime di Longino, Instituto Svizzero di Roma (Ρώμη 28-30 Σεπτεμβρίου 2006).
7. ΙΙΙ Symposium Praesocraticum (Munich, 4-6 Oκτωβρίου 2006).
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007 συμμετείχα με ανακοινώσεις στα κάτωθι συνέδρια, workshops:
1. Workshop με θέμα τον πλατωνικό διάλογο Ιππία Ελάσσονα υπό την διοργάνωση του καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου του Όσλο, Παναγιώτη Δήμα.
Όσλο, 31 Μαϊου έως και τις 3 Ιουνίου 2006

Συμμετείχα με μετάφραση στην αγγλική και σχόλια στον διάλογο.
2. Symposium Heracliteum Secundum, Πανεπιστήμιο της πόλης του Μεξικό, Μεξικό 26 - 29 Ιουνίου 2006
Θέμα ανακοινώσεως : ‘Heraclitus and Xenophanes’
3. Συνέδριο του Πανεπιστημίου του Durham (Μ. Βρεττανία) με θέμα ‘Plato and Hesiod’,
Durham, 26- 28 Ioυλίου 2006
Θέμα ανακοινώσεως: ‘Plato versus Hesiod in the Sophist
4. Workshop με την συμμετοχή της μεταπτυχιακής ομάδας του Douglas Hedley (Clare College Cambridge), που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Hyele (Παράρτημα Αθηνών), Αθήνα, 19-21 Μαΐου 2007

 Θέμα paper: ‘Introduction to Plato’s Parmenides
5. Διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Light and Darkness in Greek and Roman Mythology and Religion’ (Πανεπιστήμιο Πάτρας, τμήμα Φιλολογίας), Πάτρα, 6-8 Ιουλίου 2007
Θέμα ανακοινώσεως: ‘Jour et nuit dans le proème parménidéen’
Kατά το έτος 2007 παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως τα ακόλουθα συνέδρια:
1.Aristotle Conference στα Φυσικά (7, 3) του Αριστοτέλους, που οργανώθηκε από τα Ινστιτούτα ESAP και HYELE στο Parkhotel Vitznau στην Ελβετία από τις 12 ως τις 15 Απριλίου 2007.
2.Journe Pierre Hadot, που οργανώθηκε από την E.N.S. στο Παρίσι την 1η Μαΐου του 2007.
3.Συνέδριο με θέμα “Self and Personality in Αncient Philosophy”, που οργανώθηκε από το τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης στις 25 και 26 Μαΐου 2007.
4.Συνέδριο του Philosophy in Assos με θέμα ‘Ηappiness in antiquity’, που οργανώθηκε στην Άσσο από τους Pierre Destre και Orsan Oymen από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2007.
5.VIII Symposium Platonicum στον πλατωνικό Φίληβο, που οργανώθηκε από την International Platonic Society στο Trinity College στην Ιρλανδική πρωτεύουσα από τις 23 ως τις 28 Ιουλίου 2007.
6.Timeaus Conference στον αυτό πλατωνικό διάλογο, που οργανώθηκε από το University of Illinois, Champaign-Urbana (U.S.A) από τις 13 ως τις 16 Σεπτεμβρίου 2007.
7.Coloquio Parmenideo με θέμα το ποίημα του Παρμενίδη, που οργανώθηκε από το Nestor-Louis Cordero στο πανεπιστήμιο του San Martin στο Μπουένος Άιρες από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2007
Kατά το έτος 2008 συμμετείχα στο συνέδριο 'A sense of Wonder, Conference at the Center of Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), Cambridge-Αγγλία, 4-5 Ιουνίου 2008.
Θέμα ανακοινώσεως: Wonder and the beginning of Philosophy in Plato (δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Δημοσίευση 6)
ενώ παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως τα ακόλουθα συνέδρια:
1.Platon Interpretation und Hermeneutik vom 19. bis 21. Jahrhundert (Argumenta in dialogos Platonis II), Instituto Svizzero, Ρώμη-Ιταλία, 7-9 Φεβρουαρίου 2008
2. Συνέδριο της φιλοσοφικής εταιρίας ‘Philosophy in Assos’ με θέμα ‘Αlienation,’ Άσσος -Τουρκία, 1-4 Ιουλίου 2008.
3.Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Heidelberg με θέμα Ritual Dynamic, 29 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου 2008.
4.Από 27-29 Οκτωβρίου 2008 (Barcelona) συμμετείχα στο συνέδριο της νεοσύστατης Μεσογειακής Πλατωνικής Εταιρίας, παράρτημα της Διεθνούς Πλατωνικής Εταιρίας (International Plato’s Society), που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Barcelona με θέμα τον πλατωνικό Σοφιστή.
Θέμα Ανακοίνωσης: Plato on poetry in the Sophist
Kατά το έτος 2009 παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως τα ακόλουθα διεθνή συνέδρια:
1. Κλειστό συνέδριο προς τιμήν του Charles Kahn με θέμα ‘Plato and the Presocratics
Συνεδριακό κέντρο Δελφών, 2
-7 Ιουνίου 2009.
2. Φιλολογικό συνέδριο υπό την διοργάνωση της FIEC,
Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο, 23-29 Αυγούστου 2009
3. Κλειστό Συνέδριο για τον Σοφιστή του Πλάτωνα,
Πλατωνική Ακαδημία Πράγας, Πράγα, 11
-14 Νοεμβρίου 2009
Kατά το έτος 2010 παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως τα ακόλουθα διεθνή σεμινάρια και συνέδρια:
1. Aristotle
s Politics (I 3), Πανεπιστήμιο Αθηνών ( Αθήνα, 25-27 Μαρτίου 2010)
2.Eleatica, Fondazione Alario, Σειρά διαλέξεων στην Ξενοφάνεια Φυσική υπό τον Αλέξανδρο Μουρελάτο,

Αscea-Velia (Ιταλία) 13-16 Μάιου 2010
3. Philosophy in Assos, Aristotle
s Politics, Άσσος (Τουρκία), 29 Ιουνίου -2 Ιουλίου 2010
4. Plato’s Repub
lic, IPS (International Plato Society), Tόκυο-Ιαπωνία 2-8 Αυγούστου 2010
Kατά το ίδιο έτος (2010) συμμετείχα και στα ακόλουθα διεθνή σεμινάρια και συνέδρια με ανακοίνωση: 1.‘Nature et Sagesse’, Αριστοτελικό Συνέδριο προς τιμήν του Pierre Pellegrin (Παρίσι, 10-12 Ιουνίου)

Θέμα :‘Τheologie versus Physique chez Parmenide’.
2. (CCC) University of Edinburgh, Presocratics (IAPS), 28-31 Ιουλίου
Θέμα
: Xenophanes: ‘The first iconoclast before Plato’
Kατά το έτος 2011 συμμετείχα:
1.Στο διεθνές συνέδριο για τον Πυθαγορισμό (Brasilia, Brazil, 21-26 Αυγούστου) υπό την αιγίδα της Unesco και του CNRS
Θέμα ανακοινώσεως: 'Is Parmenides a Pythagorean?: Plato on the transmigration of the soul'
2. Διοργάνωσα με ιδία πρωτοβουλία και χορηγίες το πρώτο Διεθνές Πλατωνικό συνέδριο με θέμα τον Πλατωνικό Παρμενίδη.Έλαβε χώρα στην πόλη Χανίων (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Τα πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύτηκαν με δική μου εισαγωγή και υπό την επιμέλεια μου σε συνεργασία με τον καθηγητή Φιλοσοφίας Benoit Castelnerac από στην Καναδική Πανεπιστημιακή επετηρίδα Dialogue σε δύο γλώσσες: αγγλικά και γαλλικά, όπως προκύπτει από την δημοσίευση αρ. 7.
3.Παρακολούθησα το κλειστό συνέδριο για τον Πολιτικό του Πλάτωνα που διοργανώθηκε στην Πράγα από την Πλατωνική Ακαδημία Τσεχίας, Πράγα, 11-14 Νοεμβρίου.
Kατά το έτος 2012
Συμμετείχα στο συνέδρια:
1. 'Gender and Sexuality in the City in Plato's Symposium', Université Paris Ι (Παρίσι, Γαλλία, 1-3 Μαρτίου)
2. A Conference in Memory of C. Sourvinou-In
wood”. Organization: Department of Philology, University of Crete, Rethymnon. 9-11 Ιουνίου 2012 3. Αντικατέστησα τον κύριο ομιλητή στο διεθνές συνέδριο με θέμα 'Passions and emotions in Αncient and Modern Philosophy' που έλαβε χώρα στην Άσσο της Μικράς Ασίας από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου εντός του πλαισίου του ετήσιου διεθνούς φιλοσοφικού συνεδρίου 'Philosophy in Assos'
Θέμα ανακοινώσεως: ‘The notion of wonder in Plato and the beginning of philosophizing.
Κατά το έτος 2013
1. Συμμετείχα στο κλειστό συνέδριο για τον Εμπεδοκλή εντός των πλαισίων του project Power Stucturalism, το οποίο έλαβε χώρα στην Οξφόρδη, στο κέντρο Ιωάννου από τις 4-5 Ιουλίου 2013.
2. Συμμετείχα στο Συνέδριο Forms and Transformations of Pythagorean Knowledge: Askēsis –
Religion Science, που έλαβε χώρα στο Βερολίνο ( Freie Universität, 22-24 Οκτωβρίου 2013).
Θέμα ανακοινώσεως: Is Parme
nides a Pythagorean? Plato on theoria as the vision of the soul (Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Δημοσίευση αρ. 9)
Κατά το έτος 2015

ΙΒ' Συμπόσιο Κλασικών Σπουδών του τομέως Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (17 Ιουνίου) Θέμα Ανακοινώσεως: Ήταν ο Παρμενίδης κι ο Εμπεδοκλής Πυθαγόρειοι;
Κατά το έτος 2016

Παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως τρεις συνεδρίες του Σεμιναρίου Προσωκρατικών του Centre Leon Robin της Σορβόνης (Paris IV), στις 13 Φεβρουαρίου, 19 Μαρτίου και 9 Απριλίου.
Aπό την 2η έως την 4η Μαρτίου παρέδωσα τρία τρίωρα μαθήματα στην γαλλική γλώσσα για την Στωική Φιλοσοφία στο τμήμα Αρχαίας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Λιέγης (Βέλγιο) στο πλαίσιο της ανταλλαγής Εrasmus.

27-30 Ιουνίου παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως το συνέδριο Aristotle’s Ethics για τα 2.400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου Philosophy in Assos
Τέλος, στις 22-24 Σεπτεμβρίου προσεκλήθην σε workshop του Πανεπιστημίου της Trier (Τρεβήροι) στην Γερμανία με θέμα 'Presocratics and Papyrological tradition'. Καρπός του workshop το υπό δημοσίευση άρθρο μου (Δημοσίευση, αρ. 10)

Κατά το έτος 2017

Συμμετείχα στην διημερίδα (26-27 Μαίου) που συνδιοργανώθηκε από την Ιατρική και την Φιλοσοφική Ιωαννίνων για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Αριάδνης Γκάρτζιου και με θέμα ''Υβριδικά και ιδιότυπα όντα: αποκλίσεις από την «κανονικότητα» στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και στη σύγχρονη Ιατρική'' με τίτλο ανακοινώσεως:
Θέμα ανακοινώσεως: ''Τερατογονία και Γένεση στον Εμπεδοκλή. Η τερατογονία ως απαραίτητη φάση της εξελίξεως των ειδών στην ζωογονία του Περί Φύσεώς του Εμπεδοκλή'' (υπό δημοσίευση στην ελληνική και στην αγγλική στα επικείμενα Πρακτικά του Συνεδρίου, βλ. Δημοσίευση αρ. 13/14)

Επίσης παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως
1. Εντός ου πλαισίου του Σεμιναρίου Προσωκρατικών του Centre Leon Robin της Σορβόνης (Paris IV) το Σάββατο 6 Μαίου τους André Laks και Glenn Most που έκαναν παρουσίαση της πρόσφατης εκδόσεως των Προσωκρατικών Φιλοσόφων στην γαλλική και στην αγγλική αντιστοίχως:
Les dbuts de la philosophie. Des premiers penseurs grecs à Socrate, Paris, Fayard, 2016

Early Greek Philosophy, 9 volumes, Harvard University Press, Loeb Classical Library, 2016Σε συνέχεια της προηγούμενης παρουσιάσεως επί των προσωκρατικών παρακολούθησα την διημερίδα του κέντρου Leon Robin, που έλαβε χώρα στην Σορβόνη, Παρίσι κατά την 1η και 2η Ιουνίου με θέμα ‘οἱ πρῶτοι φιλοσοφήσαντες...Réceptions antiques des «présocratiques»’2.Από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου Τέλος παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως τις εργασίες του κλειστού συνεδρίου Corhali (Cornell-Harvard-Lille) ως παλαιό μέλος με θέμα '' Soundscapes of the Ancient Greek World'' στο Harvard Universitys Center for Hellenic Studies Greece στο Ναύπλιο.

Κατά το έτος 2018 Συμμετείχα με δύο ανακοινώσεις κατόπιν προσκλήσεως στο Sminaire ''Prsocratique'': ''Les dieux chez les penseurs prsocratiques'', UFRJ , Centre Léon Robin (Paris IV- Sorbonne).

24 Απριλίου : La théologie préplatonicienne selon Aristote
29 Απριλίου : Xénophane versus Hésiode. Une reconsidération

Στις 16 Ιουνίου παρουσίασα κατόπιν προσκλήσεως της AFEM στο Παρίσι (Maison de la vie associative): La construction du genre feminin chez Platon dans le Banquet de Platon

Στις 25-29 Ιουνίου συμμετείχα στο Sixth Biennial Conference της IAPS (International Association for Presocratic Studies) που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (European Cultural Centre of Delphi) υπό την προεδρία του Richard McKirahan (Chair of Organizing Committee) με την παρουσίαση :From Xenophane's banquet to Plato's Symposium

Τον Νοέμβριο του 2018 παρουσίασα κατόπιν προσκλήσεως στην Βραζιλία (Conference on Canibalização: University of Viçosa, 18-20 Νοεμβρίου 2018 Ανακοίνωση: From Xenophanes' banquet to Empedocle's purifications

37e Semana de Estudos Classicos: University Federal of Rio de Janeiro, 21-23 Νοεμβρίου Ανακοίνωση: The first doxography in Plato's Sophist.
Κατά το έτος 2019

Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2019 ήμουν σε εκπαιδευτική άδεια στο Παρίσι (Paris IV, Sorbonne), όπου συνεργάστηκα με την Rossella Saetta Cottone στο Προσωκραττικό σεμινάριο της Σορβόννης (Paris IV) Σκοπός της παραμονής η συγγραφή του νέου βιβλίου μου υπό τον τίτλο How to praise god: From Xenophanesbanquet to Platos Symposium. Επίσης, συμμετείχα ως ενεργό μέλος της IPS (International Platonic Society) στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στο Παρίσι για τον Πλατωνικό Παρμενίδη στις 15-19 Ιουλίου.

Στις 28-30 Νοεμβρίου συμμετείχα στο colloquium “Ancient Images from Greece in the New World ”, το οποίο έλαβε χώρα στην Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Ελλάδα

Τέλος, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019 διοργάνωσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εντός του πλαισίου του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του τομέα Φιλολογίας Ιωαννίνων δύο διαλέξεις που εξετάζουν την πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στον σύγχρονο κινηματογράφο:

1.Professor Martin M. Winkler, Πανεπιστήμιο George Mason, H.Π.Α.
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2019: The arrow and the axes: How to present a difficult passage in the Odyssee.

2.Professor Maria Cecilia Miranda Coelho, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Minas Gerais, Βραζιλία Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019: Orpheus in the New World.

Κατά το έτος 2020 (10/10/2020) παρέδωσα στο Διδακτορικό Σεμινάριο της Σορβόννης (Paris IV) για τους Προσωκρατικούς “Les Dieux chez les présocratiques” τρίωρη ομιλία με τίτλο : La critique des adresses aux dieux dans les banquets par Xenophane et sa reprise par Platon dans son propre Banquet.

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΔΙ.Π, Τμήμα Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γιώργος Η. Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τη φιλοσοφία (1987), κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1993), υπότροφος της D.A.A.D. (Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) και του I.K.Y. (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Freie Universität (Ελευθέρου Πανεπιστημίου) του Βερολίνου με βαθμό summa cum laude (άριστα). Διεξήγαγε έρευνα στη Γερμανία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Από το 1992 υπηρέτησε ως καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη Γερμανία.  Από την άνοιξη του 2019 ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό του Τομέα και εν συνεχεία του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Η διδακτορική του διατριβή φέρει τον τίτλο: Ganzes und Teile des Politischen bei Aristoteles (Το όλον και τα μέρη του πολιτικού κατά τον Αριστοτέλη) και έχει εκδοθεί στο Μαρβούργο της Γερμανίας το 2004. Τα επιστημονικά του δημοσιεύματα εντάσσονται στα πεδία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, με έμφαση στην κλασική αττική φιλοσοφία, της φιλοσοφίας του γερμανικού ιδεαλισμού, της διαλεκτικής, της ερμηνευτικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. Έχει, επίσης, μεταφράσει στα ελληνικά έργα των Χέγκελ, Χάιντεγκερ και Γκάνταμερ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, PhD. Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, “St. Kliment Ohridsky” Πανεπιστήμιο Σόφιας

Ο Νίκος Βλαχάκης γεννήθηκε στο χωριό Βρύσες Μεραμπέλλου Κρήτης (Δημ. Αγ. Νικολάου) το 1967.
Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας Σβετί Κλήμεντ Όχριντσκι, Δημόσια Διοίκηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στο Center Europeen de Recherches Internationales et Strategiques των Βρυξελλών (2000-03).

Τον Ιούνιο του 2020 υποστήριξε την Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Σβετί Κλήμεντ Όχριντσκι» με θέμα: «Το δίκαιο των Λαών την εποχή της παγκοσμιοποίησης – Πλευρές της φιλοσοφίας του J.Rawls  και J.Habermas  στις Διεθνείς Σχέσεις.

Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Τύπου στις Ελληνικές Πρεσβείες Τιράνων, Σόφιας, Βρυξελλών, Βουδαπέστης καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Τη διετία 2015-17 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας επίσης στην Ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου. Έχει διατελέσει επίσης Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικών Θεμάτων (2007-2009) της και του Τμήματος Ανάλυσης και Μελέτης Διεθνών ΜΜΕ (2017-2019) στη ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σήμερα υπηρετεί στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του ΥΠΕΞ.

 Άρθρα του για τη λογοτεχνία την διεθνή πολιτική και την κοινωνική θεωρία έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες πραγματοποιώντας εισηγήσεις.

‘Εχει εκδώσει επίσης τρεις ποιητικές συλλογές και έχει λάβει μέρος σε διεθνή ποιητικά φεστιβάλ στη Λατ. Αμερική, ενώ ποιήματα του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.