Επικοινωνία


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θερινά Σχολεία / Θερινές Εκπαιδευτικές Δράσεις
Τηλ.: +30 22710 35071
E-mail Γραμματείας: summerschools [at] aegean [dot] gr
E-mail Τεχν. Υποστήριξης: sm-support [at] aegean [dot] gr