Καλωσόρισμα

Για μία καλοκαιρινή μαθησιακή εμπειρία στα νησιά του Αιγαίου!


Καλώς ήλθατε στα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το 2024!

Τα ‘Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για νέους και ώριμους επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και  να ανταλλάξουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα θα εξερευνούν τα υπέροχα νησιά του Αιγαίου. Ταυτόχρονα, είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ένα Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στη διεθνή ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να αναδείξει και να προβάλει περαιτέρω  την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ότι προσφέρει ένα μοναδικό δίκτυο "ακαδημαϊκών νησίδων εκπαίδευσης και έρευνας" στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού ιδρύματος. Αναπτυσσόμενο σε έξι (6) πανέμορφα νησιά στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιτυχημένα ανατρέψει τις επικρατούσες αντιλήψεις περί ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προσέγγιση όσο και από την άποψη της οργανωτικής δομής. Τα αποτελέσματα αυτής της πρόκλησης έχουν επιφέρει θεαματικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα και ταχεία ανάπτυξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ως έναν από τους  σημαντικότερους ακαδημαϊκούς θεσμούς στην Ελληνική επικράτεια.


 

Χαρακτηριστικά των

"Θερινών Σχολείων Πανεπιστημίου Αιγαίου”

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, συμπεριλαμβάνουν ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν συνήθως στην Αγγλική γλώσσα, σε επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, στους τομείς των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών επιστημών καθώς και στους τομείς των Επιστημών της Διοίκησης και του Περιβάλλοντος.

Για το καλοκαίρι του 2024, θα λειτουργήσουν προγράμματα που προσφέρονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, και υποστηρίζεται από ερευνητές από άλλα Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα καθώς και από διεθνώς αναγνωρισμένους επισκέπτες ομιλητές από όλο τον κόσμο. Αξιοποιείται ένας πλούτος μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης του κάθε προγράμματος, ενεργοποιώντας ιδιαίτερα διαδραστικές δραστηριότητες (σεμινάρια, εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες, hands-on δραστηριότητες κ.λπ.), με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων του ενός διδάσκοντος. Όλα τα θέματα προς συζήτηση, οι μέθοδοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, στηρίζονται και εξελίσσονται στη βάση της παγκόσμιας ερευνητικής και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και προτάσσουν μια ισχυρά διεπιστημονική οπτική. Η έρευνα και η εκπαίδευση είναι στενά αλληλένδετες ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστικότητα, η ποιότητα και η σημαντικότητα του προγράμματος.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της εγγυημένης ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα σε ένα συμπληρωματικό πλαίσιο ακαδημαϊκών διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, κάτω από την «ομπρέλα» της δομής των «Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου» Κάθε Θερινό Σχολείο παρέχει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα συνδεδεμένο και συνυφασμένο με ένα ελκυστικό και ταιριαστό κοινωνικό πρόγραμμα για τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευόμενους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του κάθε ερευνητικού αντικειμένου. Στον ιστοχώρο του κάθε Θερινού Σχολείου παρέχεται κάθε πληροφορία σχετικά με διαμονή, μετακινήσεις, τοπικές πληροφορίες, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων των όποιων άλλων αναγκών σχετικά με θεωρήσεις-visa και πληρωμές).

Προτάσσοντας την διεπιστημονική έρευνα και τον διεθνικό χαρακτήρα, τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, αναδεικνύουν την ακαδημαϊκή αυστηρότητα, την πρωτοπορία στην εκπαιδευτική τεχνολογική υποδομή και την πλατειά αλλά και εξειδικευμένη εμπειρία σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα, προσκαλώντας και προτρέποντας τους συμμετέχοντες να εξελιχθούν ακαδημαϊκά απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το ελληνικό Αιγαιοπελαγίτικο καλοκαίρι!

 

Συμμετέχοντες

Στα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου είναι ευπρόσδεκτοι φοιτητές/τριες από όλον τον κόσμο καθώς και Έλληνες/ίδες  φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγών, νέοι και ώριμοι ερευνητές καθώς και το ευρύ κοινό. Το πλήθος των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα κυμαίνεται ανάμεσα στους 15 με 30, ανάλογα με την ιδιαίτερη έμφαση του κάθε Θερινού Σχολείου. Στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου θα ζήσετε ένα μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον για σύγχρονες σπουδές στην αρχαία κοιτίδα της γνώσης!