Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2018 έως 6 Ιουλ 2018
Πήλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 2ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 01-06 Ιουλίου 2018 στην Πορταριά, Πήλιο. Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης καλύπτουν:

α) τις βασικές αρχές της συμμετοχικής και συνεργατικής μεθοδολογίας όπως και τις δυνατότητες εφαρμογής της στην κοινωνική έρευνα,

β) την κατανόηση του τρόπου που η συμμετοχική έρευνα μπορεί να γίνει ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής μέσα από την ενδυνάμωση, την ισότιμη συμμετοχή και την ανοιχτότητα των διαφορετικών θέσεων,

γ) τη μεθοδολογία της εθνογραφίας με έμφαση τη φεμινιστική, την ψυχιατρική και την οπτική,

δ) τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης, και

ε) την σχέση του κινηματογράφου με την κοινωνική καταγραφή.

 

 

Η παρακολούθηση του Θερινού Εργαστηριακού Σχολείου αντιστοιχεί με

3 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10/06/2018

 

Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου πειραματικού θερινού σχολείου βασίζεται στην ιδέα της συμμετοχικής και της συνεργατικής μεθοδολογίας που υπερκεράζει τις καθιερωμένες επιστημονικές πειθαρχίες και αναζητά τη δημιουργική καινοτομία που συνδέει την τέχνη με την κοινωνική καταγραφή, την καλλιτεχνική με την κοινωνική δράση εμπλουτίζοντας την γκάμα των ερευνητικών τεχνικών και διανοίγοντας έναν νέο ορίζοντα μεθοδολογίας που είναι στραμμένη στην κοινωνική αλλαγή.

 

Ειλικρινώς

Σωτήρης Χτούρης

Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2018

Αίτηση: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2018/Application-Form

Επικοινωνία: Αναστασία Ζήση, Αν. Καθηγήτρια, 22510-36 516, 6932715278

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17-05-2018

Αγαπητοί και αγαπητές,

 

σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών του θερινού σχολείου θα υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και επεξεργασίας θεμάτων που σχετίζονται με τις εν εξελίξει επιστημονικές εργασίες των συμμετεχόντων/ουσων από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, Καθηγητή Σωτήρη Χτούρη και Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση.

Εκ της Γραμματείας