Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2018 έως 6 Ιουλ 2018
Πήλιο

Χτούρης Σωτήρης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αναστασία Ζήση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης.