Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2018 έως 6 Ιουλ 2018
Πήλιο

1η Ημέρα (01-07-2018)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

17:00

01:30

Σωτήρης Χτούρης

Βασικές αρχές της Συμμετοχικής Μεθοδολογίας στην Κοινωνική Έρευνα

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

18:30

00:15

     

Διάλλειμα

18:45

01:30

Σωτήρης Χτούρης

Βασικές αρχές της Συμμετοχικής Μεθοδολογίας στην Κοινωνική Έρευνα

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

20:15

00:30

Σωτήρης Χτούρης

Βασικές αρχές της Συμμετοχικής Μεθοδολογίας στην Κοινωνική Έρευνα

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

 

 

2η Ημέρα (02-07-2018)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

01:30

Μαρία Γκασούκα

Εισαγωγή στην Εθνογραφική Μέθοδο

Μεθοδολογία 'Ερευνας

Διάλεξη

11:00

00:15

     

Διάλλειμα

11:15

01:30

Μαρία Γκασούκα

Εισαγωγή στην Εθνογραφική Μέθοδο

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

12:45

00:30

Μαρία Γκασούκα

Εισαγωγή στην Εθνογραφική Μέθοδο

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

13:15

00:30

   

Ελαφρύ Σνακ

Διάλλειμα

17:00

01:30

Μαρία Γκασούκα

Φεμινιστική Εθνογραφία

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

18:30

00:15

     

Διάλλειμα

18:45

01:30

Μαρία Γκασούκα

Φεμινιστική Εθνογραφία

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

20:15

00:30

Μαρία Γκασούκα

Φεμινιστική Εθνογραφία

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

 

 

3η Ημέρα (03-07-2018)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

01:30

Χάρης Ασημόπουλος

Συμμετοχική Παρατήρηση στο Ψυχιατρικό Πεδίο

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

11:00

00:15

     

Διάλλειμα

11:15

01:30

Χάρης Ασημόπουλος

Συμμετοχική Παρατήρηση στο Ψυχιατρικό Πεδίο

Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

12:45

00:30

Χάρης Ασημόπουλος

Συμμετοχική Παρατήρηση στο Ψυχιατρικό Πεδίο

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

13:15

00:30

   

Ελαφρύ Σνακ

Διάλλειμα

17:00

01:30

Χάρης Ασημόπουλος

Τεχνικές Συμμετοχικής Παρατήρησης

Μεθοδολογία Έρευνας

Εργαστήριο

18:30

00:15

     

Διάλλειμα

18:45

01:30

Χάρης Ασημόπουλος

Τεχνικές Συμμετοχικής Παρατήρησης

Μεθοδολογία Έρευνας

Εργαστήριο

20:15

00:30

Χάρης Ασημόπουλος

Τεχνικές Συμμετοχικής Παρατήρησης

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

 

 

4η Ημέρα (04-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

01:30

Άγγελος Κοβότσος

Ντοκιμαντέρ και κοινωνική πραγματικότητα

Τέχνη και Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

11:00

00:15

     

Διάλλειμα

11:15

01:30

Άγγελος Κοβότσος

Ντοκιμαντέρ και κοινωνική πραγματικότητα

Τέχνη και Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

12:45

00:30

Άγγελος

Κοβότσος

Ντοκιμαντέρ και κοινωνική πραγματικότητα

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

13:15

00:30

   

Ελαφρύ Σνακ

Διάλλειμα

17:00

01:30

Άγγελος Κοβότσος

Φιλμ ως μέθοδος για την ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας

Οπτικές Μέθοδοι

Εργαστήριο

18:30

00:15

     

Διάλλειμα

18:45

01:30

Άγγελος

Κοβότσος

Φιλμ ως μέθοδος για την ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας

Οπτικές Μέθοδοι

Εργαστήριο

20:15

00:30

Άγγελος

Κοβότσος

Φιλμ ως μέθοδος για την ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

 

5η Ημέρα (05-07-2018)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

01:30

Αναστασία Ζήση

Συμμετοχική Έρευνα Δράσης

Συμμετοχική Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

11:00

00:15

     

Διάλλειμα

11:15

01:30

Αναστασία Ζήση

Συμμετοχική Έρευνα Δράσης

Συμμετοχική Μεθοδολογία Έρευνας

Διάλεξη

12:45

00:30

Αναστασία Ζήση

Συμμετοχική Έρευνα Δράσης

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

13:15

00:30

   

Ελαφρύ Σνακ

Διάλλειμα

17:00

01:30

Αναστασία Ζήση

Συμμετοχική Έρευνα Δράσης

Συμμετοχική Μεθοδολογία Έρευνας

Workshop

18:30

00:15

     

Διάλλειμα

18:45

01:30

Αναστασία

Ζήση

Συμμετοχική Έρευνα Δράσης

Συμμετοχική Μεθοδολογία Έρευνας

Workshop

20:15

00:30

Αναστασία

Ζήση

Συμμετοχική Έρευνα Δράσης

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση

 

6η Ημέρα (06-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:00

02:00

Σωτήρης

Χτούρης

Οπτικός εμπειρικός ρεαλισμός

Οπτικές Μέθοδοι

Διάλεξη

11:00

00:15

     

Διάλλειμα

11:15

02:00

Σωτήρης

Χτούρης

Οπτικός εμπειρικός ρεαλισμός

Οπτικές Μέθοδοι

Διάλεξη

13:15

00:30

Σωτήρης Χτουρης

Αναστασία

Ζήση

Ολοκλήρωση εργασιών

Αναστοχαστικός Περίπατος

Ελεύθερη συνάντηση