Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2018 έως 6 Ιουλ 2018
Πήλιο

Πληροφορίες

Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μυτιλήνη

81132, Ελλάδα

E-mail: SocViPar2018@aegean.gr

Κα Αναστασία Ζήση

Τel: +3022510-36 516

Mob: 6932715278

Fax: +302251036509