Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
4 Ιουλ 2022 έως 8 Ιουλ 2022
Σκιάθος

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 2ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο "Οπτικές & Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή", που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 4-8 Ιουλίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στη Σκιάθο. 

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών καταγράφεται μια επιστημολογική στροφή από το θετικιστικό μοντέλο μελέτης του κοινωνικού κόσμου προς την ποιοτική μεθοδολογία και τις καλλιτεχνικές πρακτικές. Το συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο αντηχεί αυτή την στροφή και δημιουργεί μια γνωστική περιοχή, εργαστηριακή και πειραματική για εκπαίδευση και μάθηση σε καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στην συμμετοχικότητα και την καλλιτεχνική πρακτική.

 

Οι εκπαιδευόμενοι/ ες αναμένεται να κατακτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις ως προς:

α) τις βασικές αρχές της συμμετοχικής και συνεργατικής μεθοδολογίας όπως και τις δυνατότητες εφαρμογής της στην κοινωνική έρευνα,

β) την κατανόηση του τρόπου που η συμμετοχική έρευνα μπορεί να γίνει ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής μέσα από την ενδυνάμωση, την ισότιμη συμμετοχή και την ανοιχτότητα των διαφορετικών θέσεων,

γ) τη μεθοδολογία της εθνογραφίας με έμφαση τη φεμινιστική και την οπτική,

δ) τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης, και

ε) την σχέση του κινηματογράφου και της φωτογραφίας με την κοινωνική καταγραφή.

 

Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου πειραματικού θερινού σχολείου βασίζεται στην ιδέα της συμμετοχικής και της συνεργατικής μεθοδολογίας που υπερκεράζει τις καθιερωμένες επιστημονικές πειθαρχίες και αναζητά τη δημιουργική καινοτομία που συνδέει την τέχνη με την κοινωνική καταγραφή, την καλλιτεχνική με την κοινωνική δράση εμπλουτίζοντας τη γκάμα των ερευνητικών τεχνικών και διανοίγοντας έναν νέο ορίζοντα μεθοδολογίας που είναι στραμμένη στην κοινωνική αλλαγή.

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Θερινό Σχολείο θα ενεργοποιηθεί στις 1.6.2022 και θα λήξει στις 15.6.2022.

Η παρακολούθηση του Θερινού Εργαστηριακού Σχολείου αντιστοιχεί με 2 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS).

 

Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την επιστημονική-οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους/ις επιλεγέντες/είσες έγκαιρα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα επιλεγούν στο Θερινό Σχολείο θα καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους το ποσό των 250 ευρώ.

 Επικοινωνία SocViPar2022@aegean.gr   

Σελίδα Facebook:  https://www.facebook.com/SocViPar