Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
4 Ιουλ 2022 έως 8 Ιουλ 2022
Σκιάθος

Πληροφορίες

Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μυτιλήνη, 81100, Ελλάδα

E-mail: SocViPar2022@aegean.gr  

Τel: +3022510-36 516

Mob: 6932715278

κα Αναστασία Ζήση