Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
4 Ιουλ 2022 έως 8 Ιουλ 2022
Σκιάθος

Στις ακαδημαϊκές παροχές του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, οι διαλέξεις και παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς επίσης και η βεβαίωση παρακολούθησης αυτού.