Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
8 Ιουλ 2019 έως 21 Ιουλ 2019
Νάξος
  • Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Email: gkorres@geo.aegean.gr