Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
8 Ιουλ 2019 έως 21 Ιουλ 2019
Νάξος

1η Ημέρα (08-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

18:00

20:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Εισαγωγή στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2019

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

20:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Αικατερίνη Κόκκινου

Ανάλυση Θεμαικών Εννοτήτων και Οδηγίες Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

 

2η Ημέρα (09-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

18:00

20:00

Φραγκίσκος Ξηρουχάκης

Γεώργιος Κορρές

«Η Οικονομική γεωγραφία της καινοτόμου επιχειρηματικότητας: Η περίπτωσης των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης».

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

20:00

22:00

Γεώργιος Καφφές

Αικατερίνη Κόκκινου

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

 

3η Ημέρα (10-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Βασίλειος  Γαβαλάς

Ηλίας Κουρλιούρος

«Η Δεύτερη Δημογραφική Μετάβαση στην Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Αικατερίνη Κόκκινου

Ηλίας Κουρλιούρος

«Εκπαίδευση και Δεξιότητες: Το Νέο Ευρωπαϊκό Παράδοξο»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Αικατερίνη Κόκκινου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

4η Ημέρα (11-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Ιάκωβος Ναυπλιώτης

Κορρές Γεώργιος

«Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Κορρές Γεώργιος

Σπύρος Αναγνώστου

Στρογγυλο Τραπέζι: «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Αικατερίνη Κόκκινου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

5η Ημέρα (12-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

18:00

20:00

Γεώργιος Τσομπάνογλου

Ευστρατιος Παπάνης

 

«Το κίνημα SlowFood στην Ευρώπη και η σημασία του για την τοπική ανάπτυξη στην Παροναξία σήμερα. Ο ρόλος της εκπαίδευσης»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

20:00

22:00

Γεώργιος Τσομπάνογλου

Ευστρατιος Παπάνης

Στρογγυλο Τραπέζι: «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

 

6η Ημέρα (13-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Γ. Τσομπάνογλου

Κορρές Γεώρργιος

Αικ.Κόκκινου

Γ. Τσομπάνογλου

Κορρές Γεώρργιος

Αικ.Κόκκινου

Ευστρατιος Παπάνης,

* Opening Session: Πολιτικές και Πρακτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Professor George Korres, & Professor Tsobanoglou,

**Βασικός Ομιλητής Key-Note Speech: “Θεωρίες και Μέθοδοι για την Τοπική Ανάπτυξη  Assoc. Professor Dr. Aikaterini Kokkino

 Nησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

15:00

Γ. Τσομπάνογλου

Κορρές Γεώρργιος

Αικ.Κόκκινου

Γιαννοπούλου Ι.

Γαβαλάς Βασ.

Αναγνώστου Σπ.

Γ. Τσομπάνογλου

Κορρές Γεώρργιος

Αικ.Κόκκινου

Γιαννοπούλου Ι.

Γαβαλάς Βασ.

Αναγνώστου Σπ.

Παπάνης Ευστ.

*Session 1: Κοινωνικό-Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πολιτικές και Πρακτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη (‘Socio-Economic Sustainable Growth and Regional Development: Policies and Practices for Sustainable Growth’), Chairing: Korres, George

**Αλιευτικός Τουρισμός: Μια Αειφόρα Καινοτομία για τις Κοινότητες Αλιεία στις Κυκλάδες (Fishing Tourism, a sustainable innovation for the fishing communities of Cyclades)  Professor Tsobanoglou,

***Λέσβος 1850-1940: Μια Μελέτη Περίπτωσης της Ιστορικής Γεωγραφίας για την Κοινωνική Ανάπτυξη, Spyros Anagnostou, University of the Aegean, Department of Geography

****Ανήλικοι Στην Ελλάδα: Οι Συνθήκες και Προοπτικές για την Τοπική Ανάπτυξη, Ioanna Giannopoulou, & Prof Tsobanoglou

*****Αναπαραγωγή του Πληθυσμού στο Αρχιπέλογος του Αιγαίου για την περίοδο 1920-2016, Vasilis Gavalas, University of the Aegean,

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

15:00

20:00

Γ. Τσομπάνογλου

Κορρές Γεώρργιος

Αικ.Κόκκινου

Λασκαρίδης Εμμ.

Σφακιανάκη Καλλιόπη

Μυλωνάς Φώτης

Παπάνης Ευστ.

Γ. Τσομπάνογλου

Κορρές Γεώρργιος

Αικ.Κόκκινου

Λασκαρίδης Εμμ.

Σφακιανάκη Καλλιόπη

Μυλωνάς Φώτης

Χαράλαμπος Λούκα

* Session 2: Αειφόρες Κοινότητες: Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση’ Chairing: Tsobanoglou, George

** Εκπαίδευση – Ανθρώπινο Δυναμικό και Τοπική Ανάπτυξη, George Korres, Papanis Efstratios, Micahilidis Maria and Charalampos Louca,

***Η Νομική Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Dr. Emmanouil Laskaridis

****Investigation of the Beliefs of the Visually Impaired of the Cretan Regional Association of the Blind on how much Digital Technology Affects their Educational, Social and Professional Development, Sfakianaki Kalliopi

*****Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης στο Σχολικό Περιβάλλον, Fotis Mylonas

******Διαχείριση αστικών αποβλήτων, Νάκου Ευφροσύνη 

Παράλληλα θα λειτουργεί Έκθεση ζωγραφικής με θεματικη ενότητα :" Περιβαλλοντικός Παράδεισος '  Νάκου Ευφροσύνη από τις 10/7/2019 μέχρι τις 20/2019 στην σχολή Ουρσουλινών στην χώρα Νάξου.

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

7η Ημέρα (14-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

11:00

Κορρές Γεώργιος

Γεώργιος Τσομπάνογλου

Στρογγυλο Τραπέζι: «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

11:00

12:00

Σπύρος Αναγνώστου

Χαράλαμπος Λουκα

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη: Το Παράδειγμα της Λέσβου»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

13:00

Μαρία Μιχαηλίδη

Σπύρος Μακριδάκης

Στρογγυλό Τραπέζι «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

13:00

14:00

Φώτης Νανόπουλος

Σπύρος Μακριδάκης

Στρογγυλο Τραπέζι: «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Panel

18:00

21:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

8η Ημέρα (15-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Δέσποινα Διμέλλη

Νικήτας Νικητάκος

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση του οικιστικού αποθέματος του νησιωτικού χώρου. Η περίπτωση των Κυκλάδων»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Νικήτας Νικητάκος

Δέσποινα Διμέλλη

«Νησιωτικότητα και εκπαίδευση την εποχή της Τεταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

18:00

21:00

Σπύρος Αναγνώστου

Αικατερίνη Κόκκινου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

9η Ημέρα (16-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Αθηνά-Μαρία Αρταβάνη

Γεώργιος Κορρές

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Ιωάννα Γιαννοπούλου 

Αικατερίνη Κόκκινου

«Προγράμματα εκπαίδευσης γονέων στα πλάισια πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

18:00

21:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

10η Ημέρα (17-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Αικατερίνη Νικολαρέα

Αικατερίνη Κόκκινου

«Νησιωτικότητα, Μετανάστευση και Εκπαίδευση: Θεωρητικό πλαίσιο και Πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη  στη νήσο Λέσβο – Μια Πρόταση »

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Γεώργιος Μανής

Αικατερίνη Κόκκινου

«Νησιωτικότητα, Ανάπτυξη και Ψηφιακές Τεχνολογίες» και

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

18:00

21:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

11η Ημέρα (18-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Γεώργιος Φώτης και

Ανδρεας Θεοδωροπουλος

Ανδρεας Θεοδωροπουλος

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Κορρές Γεώργιος

Στρογγυλό Τραπέζι «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

18:00

21:00

Σπύρος Αναγνώστου

Αικατερίνη Κόκκινου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

12η Ημέρα (19-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Σπύρος Κάλμπαρης

Αθηνά Wallace

«Το χαμένο δίπλωμα: Το χρονικό της ανακάλυψης του διδακτορικού διπλώματος του Φραγκίσκου Κόκκου»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

13:00

Ελεονώρα Κόκκινου

Λίλα Λεοντίδου «Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή ως βασικές συνιστώσες της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ελληνικού νησιωτικού χώρου»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

13:00

14:00

Ελένη Μαυραγάνη

Αθηνά Wallace

«Βασικά εργαλεία στρατηγικής Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ για την Τοπική Ανάπτυξη»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

18:00

14:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

13η Ημέρα (20-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

12:00

Ευάγγελος Μανωλάς

Ηλίας Κουρλιούρος

«Η Έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

12:00

14:00

Γκαντζιάς Γεώργιος

Ελεονώρα Κόκκινου

«Πολιτιστική Πολιτική, Χορηγίες και Τοπική Ανάπτυξη. Πολιτιστικές Δραστηριότητες και ξενοδοχειακός Μονάδες»

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

18:00

21:00

Αικατερίνη Κόκκινου

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Workshop

 

14η Ημέρα (21-07-2019)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

13:00

Γεώργιος Κορρές

Ηλίας Κουρλιούρος

Παρουσιασεις Ερευνητιικών Εργασιών Φοιτητών

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη

13:00

15:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Αικατερίνη Κόκκινου

Στρογγυλό Τραπέζι Συμπεράσματα-Προτάσεις και Πολιτικές από το Θερινό Σχολείο Νάξου 2019 «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη κα

«Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Διάλεξη