Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
8 Ιουλ 2019 έως 21 Ιουλ 2019
Νάξος

Τo Θερινό Σχολείο Νάξου "Μανώλης Μαρμαράς" 2019 έχει ήδη εξασφαλίσει την αποδοχή και συνεργασία από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και από το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α) με την δωρεάν παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων της Σχολής Ουρσουλινών για την διεξαγωγή σεμιναρίων καθώς επίσης την φιλοξενία των συμμετεχόντων εκπαιδευτών-καθηγητών με δαπάνες του Δήμου και του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ενώ τέλος θα γίνει προσπάθεια να προσφερθούν ορισμένα δωμάτια για την φιλοξενία των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο και έχουν οικονομική ανάγκη.

      Εκτός από την χορηγία που αφορά αφενός την παροχή των δωρεάν εγκαταστάσεων, τo catering και την δωρεάν φιλοξενία των συμμετεχόντων καθηγητών που όπως κάθε χρόνο έχουν εγκριθεί και θα γίνουν με δαπάνες από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και από το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.ΠΑ).