Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
8 Ιουλ 2019 έως 21 Ιουλ 2019
Νάξος
  • Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος:
  • Δρ. Βασίλειος Γαβαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας
  • Δρ. Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουριος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Δρ. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Δρ. Σπύρος Αναγνώστου, Διδάσκων στο Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκλεγμένος μέλος ΔΕΠ-Επίκουρος Καθηγητής-υπό-διορισμό.
  • Δρ. Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών .
  • Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
  • Δρ. Ηλίας Κουρλιούρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
  • Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας.
  • Γεώργιος Φώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρόεδρος της Ελληνικής Γεωγραφικής  Εταιρείας